Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Pomoc Prawna

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach otwarto PUNKT POMOCY PRAWNEJ czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),

 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny (należy przedłożyć ważną Karty Dużej Rodziny),

 

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (należy przedłożyć zaświadczenie),

 

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (należy przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego),

 

5) która nie ukończyła 26 lat (należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość),

 

6) która ukończyła 65 lat (należy przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość),

 

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (należy złożyć oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności).

 

 


 

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIE "DOGMA"

 

PLAKAT  POMOC PRAWNA "DOGMA"

 

 

Strona dodana przez: Jakub Solata (2016-01-13 09:17:03)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2018-06-08 07:15:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/pomoc-prawna/354