Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Na początek staż

Na początek staż”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Termin realizacji: 01.08.2013r. - 30.04.2015r.

 

Wartość projektu:  1 417 128,30 zł

 

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i podniesienie zdolności do zatrudnienia 210 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Grupę docelową stanowiły osoby do 25 roku życia oraz osoby bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyły 27 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy zostali skierowani do odbycia staży na okres do 6 miesięcy, odbyli warsztaty aktywizacyjno – doradcze z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, a także skorzystali z poradnictwa zawodowego. Indywidualne sesje z doradcą zawodowym pozwoliły na skonstruowanie Indywidualnego Planu Działania.

 

Uczestnikowi projektu przysługiwał zwrot kosztów przejazdu na warsztaty aktywizacyjno – doradcze.

 

Warsztaty aktywizacyjno-doradcze w ramach projektu przygotowujące uczestników do udziału w stażach u pracodawców ukończyło 246 uczestników projektu.

Strona dodana przez: inf (2015-07-13 12:09:20)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/na-poczatek-sta%C5%BC/348