Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/kwestionariusz-zainteresowan-zawodowych-(kzz)/284

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ)

Co to jest Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych?

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych to narzędzie diagnostyczne, które służy do badania zainteresowań zawodowych.
KZZ może pomóc w określeniu preferencji zawodowych, wyborze lub zmianie zawodu, wyborze uczelni lub szkoły oraz określeniu kierunku
szkolenia zawodowego. KZZ został opracowany na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na potrzeby poradnictwa zawodowego
świadczonego w urzędach pracy. KZZ jest dostosowany do polskiego rynku pracy z uwzględnieniem polskich norm kulturowych.

Zapraszamy do wypełnienia Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych!

Zapisy u doradców zawodowych w pokojach nr 1, 3, 4, I piętro.