Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Kierunek przedsiębiorczość

„Kierunek przedsiębiorczość”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Termin realizacji: 01.06.2013r. - 30.06.2015r.

 

Wartość projektu: 1 147 498,51 zł

(PUP Katowice)

 

Projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a 30 Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego. Rolę Lidera w projekcie pełnił Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Celem głównym projektu było pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego, w tym co najmniej 698 kobiet poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej. Grupę docelową projektu stanowiły osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa śląskiego, które zainteresowane były uruchomieniem własnej działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach we wrześniu 2013r. oraz na przełomie grudnia 2013r. i stycznia 2014r. prowadził rekrutację osób bezrobotnych do udziału w projekcie. Po dokonanej ocenie formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych deklarację udziału w projekcie podpisało 65 osób bezrobotnych, w tym środki na podjęcie działalności gospodarczej zostały wypłacone dla 50 osób bezrobotnych.

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

  • doradztwo zawodowe
  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  • szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej
  • indywidualne doradztwo w zakresie przedsiębiorczości i pisania biznesplanu
  • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń
  • przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Strona dodana przez: inf (2015-07-13 12:32:11)
Zredagowana przez: inf (2015-07-13 12:34:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/kierunek-przedsiebiorczosc/350