Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne

Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

 

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

 

Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz

  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

 

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w spełnienia określonych warunków.

 

Pomoc w ramach jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-08-09 19:28:10)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2014-08-13 12:17:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/jednorazowa-refundacja-kosztow-z-tytulu-oplacanych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne/99