Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/dostep-do-informacji-i-elektronicznych-baz-danych/288

Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych

 

Każda osoba (nawet jeśli nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy), która będzie zainteresowana uzyskaniem umiejętności poszukiwania pracy może skorzystać z:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 259-95-03, 259-82-63 wew. 323, 319
lub w siedzibie tut. Urzędu w godzinach 8.00 - 15.00 w pokojach nr 11 lub 13/I piętro (Klub Pracy)