Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
http://pup.katowice.pl/strona/dokumenty-niezbedne-do-rejestracji/41

Dokumenty niezbędne do rejestracji

WYMAGANE DOKUMENTY DO REJESTRACJI:

 

Gdy osoba była już zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, ponowna rejestracja polega na uzupełnieniu lub zmianie danych w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. W tym celu do rejestracji należy przedłożyć tylko te dokumenty, które nie były przedkładane przy wcześniejszej rejestracji.