Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Aktywność - krok w stronę pracy

Aktywność – krok w stronę pracy”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Termin realizacji: od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Środki na realizację projektu przyznawane są przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) na każdy rok odrębnym aneksem do umowy o dofinansowanie.

 

Wartość projektu w 2008 roku: 5 955 572,21zł

Wartość projektu w 2009 roku: 3 617 037,73 zł

Wartość projektu w 2010 rok:  5 394 356,05 zł

Wartość projektu na 2011 rok: 2 016 779,66 zł

Wartość projektu na 2012 rok: 2 394 248,42 zł

Wartość projektu na 2013 rok: 6 213 577,35 zł

Wartość projektu na 2014 rok: 6 305 581,71 zł

 

Celem projektu „Aktywność – krok w stronę pracy” była aktywizacja zawodowa uczestników projektu, poprzez:

 • zwiększenie aktywności zawodowej oraz motywacji,
 • dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,
 • eliminowanie barier związanych z długotrwałym pozostawaniem bez pracy oraz przeciwdziałanie procesowi wykluczenia społecznego,
 • umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych,
 • przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy,
 • pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 

W ramach realizacji projektu w roku 2008 zaktywizowanych zostało – 1.608 osób bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia:

 • staż – 728 osób (w tym: 2 osoby, w przypadku których została rozwiązana umowa o staż z winy pracodawcy i ponownie zostały skierowane do odbycia stażu u innego pracodawcy),
 • przygotowanie zawodowe – 447 osób (w tym: 8 osób, które zostały skierowane na przygotowanie zawodowe po ukończeniu w ramach projektu szkolenia oraz 1 osoba, po ukończeniu stażu)
 • szkolenia – 300 osób,
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym – 144 osoby.

 

W roku 2009 w ramach realizacji projektu spośród osób skierowanych w 2008r. do udziału w aktywnych formach, udziałem w stażu objętych zostało 395 beneficjentów, natomiast udziałem w przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy – 201 beneficjentów.

 

W roku 2009 w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostało – 200 osób bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia:

 • staż – 248 osób (w tym: 195 osób które rozpoczęły staż po raz pierwszy, 53 osoby, które zostały skierowane ponownie do udziału w projekcie po ukończeniu udziału w stażu, przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy lub szkoleniu),
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym – 5 osób.

 

W roku 2010 w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostało – 699 osób bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia:

 • staż – 500 osób,
 • szkolenia – 40 osób,
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym – 159 osób.

 

W roku 2011 w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostało – 398 osób bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia:

 • staż – 322 osoby,
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym – 76 osób (w tym 1 osoba, która nie rozpoczęła działalności gospodarczej i przerwała udział w projekcie oraz dokonała zwrotu przyznanych środków).

 

W roku 2012 w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostało – 351 osób bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia:

 • staż – 251 osób,
 • szkolenia – 15 osób,
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym – 85 osób (w tym 1 osoba, która nie rozpoczęła działalności gospodarczej zgodnie z zawartą umową i przerwała udział w projekcie).

 

W roku 2013 w ramach realizacji projektu zaktywizowanych zostało – 646 osób bezrobotnych, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia:

 • staż – 465 osób,
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym – 181 osób (w tym 1 osoba, która przerwała udział w projekcie).

 

W roku 2014 w ramach realizacji projektu zaktywizowane zostały – 674 osoby bezrobotne, w tym z wykorzystaniem następujących form wsparcia:

 • staż – 415 osób,
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem zawodowym – 259 osób (w tym 1 osoba, która przerwała udział w projekcie).

 

 

W efekcie realizacji projektu, według stanu na dzień 31.12.2014r. udział w projekcie zakończyło 3.920 osób, zatrudnienie w okresie 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w latach 2008 – 2010 oraz w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie w latach 2011 – 2014 podjęły 2.603 osoby. Osiągnięto efektywność na poziomie 66,4%, w tym:

 • staż – udział w formie aktywizacji zakończyło 2.417 osób, zatrudnienie podjęło 1.511 osób, osiągnięta efektywność 62,5%
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – udział w formie aktywizacji zakończyło 358 osób, zatrudnienie podjęły 162 osoby, osiągnięta efektywność 45,3%
 • szkolenia – udział w formie aktywizacji zakończyły 342 osoby, zatrudnienie podjęło 90 osób, osiągnięta efektywność 26,3%
 • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – udział w programie zakończyło 891 osób, samozatrudnienie podjęło 891 osób, osiągnięta efektywność 100,0 %.
Strona dodana przez: inf (2015-07-13 12:04:44)
Zredagowana przez: inf (2015-07-13 12:24:39)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/aktywnosc-krok-w-strone-pracy/347