Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)

 

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

 

Okres realizacji: 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.

 

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

 

 

Grupa docelowa – osoby powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach  jako bezrobotne dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z wymienionych grup:

  • Osoby powyżej 50 roku życia
  • Kobiety
  • Osoby niepełnosprawne
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

 

Działania:

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia:

  • staż – 238 osób,
  • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej – 176 osób.

 

 

Wartość projektu: 6 116 370,80 zł

Strona dodana przez: Jakub Solata (2019-01-21 12:24:35)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/aktywizacja-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-katowicach-(iii)/376