Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

2012 rok

W dniu 20.02.2012r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr F.ESz.92-1/2012 z 09.02.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować podział środków na finansowanie działań fakultatywnych w wysokości 998.800 zł zgodnie z decyzją z dnia 17.01.2012 r. MPiPS nr DF-I-4021-a-12-2-MK/12


Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr P.I.JJ.92-2/2012 (O.IŚ.92-19-14/2012)  z 08.02.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2012r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 4.684,3 tys. zł, zgodnie z decyzją MPiPS nr DF-I-4021-a-12-2-MK/12 z dnia 17.01.2012r.


Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr P.I.JJ.92-3/2012 (O.IŚ.92-19-13/2012) z 09.02.2012r.

   na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować Aneks nr 2 do "Regulaminu określającego warunki odbywania stażu u organizatora".


Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr P.P.MS.92-1/2012 z 10.02.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia

pozytywnie zaopiniować

   propozycję planowanych do realizacji w 2012 r. szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych oraz z zakresu "Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy".


Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr O.IŚ.9553-1/2012 z dnia  31.01.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia

pozytywnie zaopiniować

   propozycję umorzenia odsetek ustawowych od nienależnie pobranego świadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:- firmie XXX, reprezentowanej przez poręczyciela w/w firmy w osobie Pani XXX, zam. XXX.


Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr O.ML.9553-2/2012 z 01.02.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia odsetek ustawowych od nienależnie pobranego świadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:- - Pani XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pani XXX, zam. XXX - firmie XXX, adres: XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Instytutu Edukacji i Kształcenia Zawodowego (XXX), siedziba: XXX


pozytywnie zaopiniować

   propozycję umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach: - Pani XXX, zam. XXX - Pani XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pani XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pani XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX - Pana XXX, zam. XXX


Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  Nr ZSTiO Nr2 SG-AS/0717/09/2012 (O.IŚ.92-19-2-9 /2012) z dnia  17.01.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję  rozpoczęcia kształcenia w nowym kierunku: - technik energetyk w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach.


Uchwała Nr 8 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  (O.IŚ.92-19-2-8/2012)  z dnia  20.12.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję  rozpoczęcia kształcenia w nowych kierunkach: - technik energetyk i technik urządzeń sanitarnych w 4-letnim technikum na podbudowie szkoły gimnazjalnej, - monter konstrukcji budowlanych i monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej na podbudowie szkoły gimnazjalnej, w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach.


Uchwała Nr 9 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr ZSPM-4341/1/12 (O.IŚ.92-19-2-7 /2012) z dnia  10.01.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję dotyczącą kontynuacji i rozpoczęcia kształcenia zgodnych z nową klasyfikacją zawodów: - technik procesów introligatorskich i technik procesów drukowania, - technik cyfrowych procesów graficznych, - technik mechatronik w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.


Uchwała Nr 10 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr ŚI.TZN.0717.III-4/2011/12 (O.IŚ.92-19-2-6 /2012) z dnia  05.01.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję rozpoczęcia kształcenia w nowym kierunku: - technik informatyk w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.


Uchwała Nr 11 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSG-US-4317-23/2011 (O.IŚ.92-19-2-5/2012) z dnia  23.11.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję otwarcia "nowych", o zmienionej dotychczasowej nazwie - kierunków kszałcenia w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych w Technikum nr 3   oraz kucharz z Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach.


Uchwała Nr 12 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 20.02.2012 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr ZSPS-4350-01-12 (O.IŚ.92-19-2-19/2012) z dnia  03.02.2012r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję rozpoczęcia kształcenia w nowym kierunku: - wędliniarz w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Katowicach.
Strona dodana przez: inf (2015-06-01 13:18:50)
Zredagowana przez: inf (2015-06-01 13:20:54)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/2012-rok/340