Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

2011 rok

W dniu 19.12.2011r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr F.ESz.92-6/2011 z 14.12.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować podział środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją z 05.08.2011r. MPiPS.


Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr P.I.JJ.92-13/2011 z 13.12.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2011r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.


Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr P.I.JJ.92-12/2011  z 13.12.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować aneks nr 2 do "Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej"


Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr O.ML.9553-48/2011 z 07.12.2011 r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. xxx, ul. xxx


pozytywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

          1. osobie zmarłej w dniu xxx r.


Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr O.ML.9553-49/2011 z 14.12.2011 r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. xxx, siedziba: xxx


Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr ZSPM-4341/3/11 z 21.11.2011 r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję uruchomienia nowych kierunków kształcenia:

 

   -technik cyfrowych procesów graficznych, -technik mechatronik w Zespole Szkół Poligraficznych-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach


Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr ZS1-0717/177/11 z 25.11.2011 r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia negatywnie

   zaopiniować propozycję przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 20 dla Dorosłych w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.


Uchwała Nr 8 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr ZS1-0717/177/11( O.KN.92-19-5/2011 ) z 25.11.2011 r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję w sprawie przekształcenia Liceum Profilowanego w Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.


Uchwała Nr 9 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr ZS1-0717/177/11( O.KN.92-19-6/2011 ) z 25.11.2011 r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję przekształcenia Technikum Uzupełniającego nr 4 w czteroletnie Technikum na podbudowie programowej gimnazjum kształcące w zawodach:

 

   -technik usług fryzjerskich -technik ogrodnik w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach


Uchwała Nr 10 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr (ZSTiO Nr2 SG-AS/0717/28/2011) z 29.11.2011 r.

   na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję uruchomienia nowych kierunków kształcenia:

 

   -w Technikum nr 4: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik logistyk -w Szkole Policealnej nr 6, kształcącej również niepełnosprawnych: technik archiwista, technik usług pocztowych i finansowych. w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach


Uchwała Nr 11 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr (ZSG-US-4317-22/2011) z 23.11.2011 r.

   na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję uruchomienia nowych kierunków kształcenia:

 

   -w Technikum Nr 3: technik obsługi turystycznej -w Zasadniczej Szkole Zawodowej  Nr 2: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. w Zespole  Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach


Uchwała Nr 12 Powiatowej Rady Zatrudnienia  z 19.12.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach  nr (ZSTiO.0114.2.2011) z 09.12.2011 r.

   na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję uruchomienia nowego kierunków kształcenia:

 

  -technik ogrodnik w miejsce dotychczasowego -technik elektronik w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach.

W dniu 7.11.2011r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 07.11.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.ML.9553-46/2011 z 18.10.2011 r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Pani xxx zam. w xxx.


Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 07.11.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSŁ.0121.04.2011 z 07.10.2011

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję uruchomienia nowych kierunków kształcenia: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik cyfrowy procesów graficznych w Technikum nr 8 w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach.


Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 07.11.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-10/2011  z 25.10.201r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować aneks nr 1 do "Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej"


Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 07.11.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr E-III.4424.9.19.2011 z 27.10.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować uruchomienia nowego kierunku kształcenia - operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach.


Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 07.11.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr E-III.4424.9.19.2011 z 27.10.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować uruchomienia nowego kierunku kształcenia - technik weterynarii w ramach Technikum nr 10 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach.


Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 07.11.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-5/2011 z 03.11.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować podział środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją z 05.08.2011r. MPiPS.


Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 07.11.2011 r. w sprawie wniosku  Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-11/2011 z 04.11.2011r.

   Na podstawie  § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy  z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

  zaopiniować podział środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2011r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W dniu 9.09.2011r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 9.09.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-4/2011 z 5.08.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować podział środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją z 5.08.2011 r.


Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 9.09.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  P.I.JJ.92-8/2011 z 9.08.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować wprowadzenie "Regulaminu w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej".


Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 9.09.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-9/2011 z 10.08.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2011 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).


Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 9.09.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.ML.9553-35/2011 z 24.08.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. xxx

 

   oraz

negatywnie zaopiniować

   propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

          1. Instytutowi xxx z siedzibą: xxx        2. Pani xxx zam. xxx        3. Pani xxx zam. xxx        4. Pani xxx zam. xxx


Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 9.09.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.IŚ.9553-29/2011 z 19.07.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Pani xxx zam. xxx      


Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 9.09.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.IŚ.9553-34/2011 z 8.08.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. xxx


Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 9.09.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.ML.9553-36/2011 z 6.09.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. xxx


Uchwała Nr 8 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 9.09.2011 r. w sprawie wniosku Zespołu Szkół nr 4 im. Tomasza Klenczara w Katowicach nr  ZS Nr 4-0717-32/11 z 5.09.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję otwarcia nowych kierunków kształcenia w Technikum nr 15:

 

   1. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2. Technik przeróbki kopalin stałych

 

   oraz

negatywnie zaopiniować

   propozycję otwarcia nowego kierunku kształcenia w Technikum nr 15:

 

  1. Technik prac biurowych

W dniu 14.07.2011r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 14.07.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  P.I.JJ.92-7/2011 z 27.06.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2011 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).


Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 14.07.2011 r. sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.ML.9553-28/2011 z 6.07.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. w xxx 2. Panu  xxx zam. w xxx

 

   oraz

negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. w xxx 2. Pani xxx zam. w xxx


Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 14.07.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  F.ESz.92-3/2011 z 5.07.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

  zaopiniować podział środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją z 21.02.2011 r.

W dniu 26.05.2011r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 14.07.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-6/2011 z 13.05.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2011 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019)


Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 25.05.2011 r. sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.ML.9553-19/2011 z 19.05.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. w xxx 2. Panu  xxx zam. w xxx

 

   oraz

negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

  1. Firmie xxx 2. Pani xxx zam. w xxx 3. Pani xxx zam. w xxx 4. Panu xxx. zam. w xxx

W dniu 11.04.2011r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto nasępujące uchwały:Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 11.04.2011 r. w sprawie wniosku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach nr  ZSTiO Nr 2 SG-JO/0717/4/11 z  4.03.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia negatywnie

   zaopiniować propozycję otwarcia nowych kierunków kształcenia w Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich oraz w Szkole Policealnej nr 6.


Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 11.04.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  P.I.JJ.92-5/2011 z 8.04.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2011 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).


Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 11.04.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-2/2011 z 4.04.2011 r. postanawia pozytywnie

   zaopiniować podział środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją z 21.02.2011 r.


Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 11.04.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.ML.9553-6/2011 z  4.04.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. w  xxx 2. Firmie xxx

 

   oraz

negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. w Katowicach przy ul. xxx


Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 11.04.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.ML.9553-7/2011 z  8.04.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia pozytywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

   1. Panu xxx zam. w  xxx 2. Panu xxx zam. w  xxx 3. Panu xxx zam. w  xxx 4. Panu xxx zam. w  xxx 5. Pani xxx zam. w  xxx

 

   oraz

negatywnie

   zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

  1. Pani xxx zam. w  xxx

W dniu 11.03.2011r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 11.03.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-3/2011 z 24.02.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach

postanawia

   pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2011 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).


Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 11.03.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  F.ESz.92-1/2011 z  24.02.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach 

postanawia

   pozytywnie zaopiniować podział środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją z 21.02.2011 r.


Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 11.03.2011 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.AK.9553-1/2011 z  25.02.2011 r.

   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z  6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach 

postanawia

  pozytywnie zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:
          1. Pani XXX, zam. w XXX        2. Firmie XXX, z siedzibą w XXX

 

   oraz negatywnie zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:

 

         1. Pani XXX zam. w XXX        2. Panu XXX zam. w XXX
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-07 21:48:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/2011-rok/260