Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

2010 rok

W dniu 21.12.2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto nastpujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 21.12.2010 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-21/2010 z 08.12.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym.
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 21.12.2010 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-22/2010 z 08.12.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 21.12.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-23/2010 z 08.12.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki sfinansowania kosztów egzaminu lub uzyskania licencji.
 • Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 21.12.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-24/2010 z 08.12.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki przyznania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.
 • Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 21.12.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-4/2010 z 13.12.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować podział środków na finansowanie działań fakultatywnych zgodnie z decyzją DF.I.-4021/1caz/12/91/MK/10 z 25.05.2010 r.
 • Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 21.12.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-25/2010 z 08.12.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję planowanych do realizacji w 2011 roku szkoleń w trybie grupowym dla osób bezrobotnych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz szkoleń z zakres "Umiejętności aktywnego poszukiwania pracy".
 • Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 21.12.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-26/2010 z 13.12.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2010 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 8 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 21.12.2010r. w sprawie wniosku Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach nr ZSB-0717/25/10 z 20.12.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o rozszerzenie oferty edukacyjnej, dotyczącej nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach.

W dniu 24.11.2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto nastpujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 24.11.2010 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSZ Nr 3-0717-86/10 z 05.11.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję otwarcia nowego kierunku górnik eksploatacji podziemnej w roku szkolnym 2011/2012.
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 24.11.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-20/2010 z 15.11.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2010 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 24.11.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-3/2010 z 19.11.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych, zgodnie z decyzją DF.I-4021/1caz/12/91/MK/10 z dnia 25.05.2010 r.

W dniu 8.10.2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto nastpujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 08.10.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSZ-0717-10/2010 z 21.09.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie uruchomienia nowego kierunku technik obsługi ruchu turystycznego w roku szkolnym 2012/2013.
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 08.10.2010 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSZ-0717-11/2010 z 21.09.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawianegatywnie zaopiniować propozycję uruchomienia dwuletniej Szkoły Policealnej o kierunkach technik administracji oraz technik ekonomista.
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 08.10.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-19/2010 z 27.09.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2010 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).

W dniu 10.09.2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto nastpujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 10.09.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92 - 18/2010  z dnia  06.09.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach, postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2010 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 10.09.2010 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  P.I.JJ.92 - 17/2010  z dnia  06.09.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach,postanawia pozytywnie zaopiniować Aneks nr 1 do "Regulaminu określającego warunki sfinansowania kosztów studiów podyplomowych".
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 10.09.2010 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.AK.9553-11/2010 z dnia 07.09.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach,postanawia negatywnie zaopiniować propozycję umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Pani XXX zam. XXX

W dniu 15.07.2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto nastpujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 15.07.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92 - 16/2010 z 08.07.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie w 2010 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Z 2009 r. nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z 15.07.2010 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr  O.AK.9553-9/2010 z 08.07.2010 r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia negatywnie zaopiniować propozycję umorzenia nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach Panu XXX zam. XXX

W dniu 16.06.2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto nastpujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 16.06.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-2/2010 z dnia 10.06.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych, zgodnie z decyzją DF.I.-4021/1caz/12/91/MK/10 z dnia 25.05.2010 r
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 16.06.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSB-0717-25/10 z dnia 24.05.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek o rozszerzenie oferty edukacyjnej, dotyczącej nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych.

W dniu 18.05.2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto nastpujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 18.05.2010r.w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-13/2010 z dnia 04.05.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2010 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 18.05.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-14/2010 z dnia 04.05.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycje szkoleń planowanych do realizacji w trybie grupowym w roku 2010 dla osób bezrobotnych, finansowanych ze środków Funduszu Pracy.
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 18.05.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.AK.9553-6/2010 z dnia 11.05.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia negatywnie zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach: 1.Panu XXX zam. XXX 2.Panu XXX zam. XXX

W dniu 29.03.2010r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-2/2010 z dnia 10.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2010 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-3/2010 z dnia 10.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki odbywania stażu u organizatora.
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-5/2010 z dnia 10.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania.
 • Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-6/2010 z dnia 10.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym.
 • Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-7/2010 z dnia 10.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.
 • Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-10/2010 z dnia 10.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować zweryfikowany regulamin określający warunki i tryb dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.
 • Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-11/2010 z dnia 10.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować propozycje szkoleń planowanych do realizacji w trybie grupowym w roku 2010 dla beneficjentów.
 • Uchwała Nr 8 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-1/2010 z dnia 16.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie. (Dz. U. Nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 9 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.AK.9553-1/2010 z dnia 18.03.2010r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawianegatywnie zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:
  • 1.Panu XXX zam. XXX
  • 2.Pani XXX zam. XXX
  oraz pozytywnie zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:
  • 1.Pani XXX zam. XXX
  • 2.Panu XXX zam. XXX
 • Uchwała Nr 10 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSŁ-4341/11/09 z dnia 31.12.2009r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie uruchomienia kierunku technik obsługi turystycznej w roku szkolnym 2010/2011
 • Uchwała Nr 11 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSŁ-4341/12/09 z dnia 31.12.2009r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie uruchomienia kierunku technik architektury krajobrazu w roku szkolnym 2010/2011.
 • Uchwała Nr 12 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2010r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSŁ-4341/13/09 z dnia 31.12.2009r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie uruchomienia Szkoły Policealnej o kierunku technik usług pocztowych i finansowych w roku szkolnym 2010/2011.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-07 21:47:26)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/2010-rok/259