Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

2009 rok

W dniu 22.12.2009r odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr E.III.0717-166/09 z dnia 19.11.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawiapozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie rozpoczęcia kształcenia w zawodach: technik urządzeń audiowizualnych, technik realizacji dźwięku, technik architektury krajobrazu.
 • Uchwała Nr 2 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZS1-0717/237/09 z dnia 09.12.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawiapozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie zmiany profilu kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 10 Specjalnej dla Niesłyszących i Słabo Słyszących.
 • Uchwała Nr 3 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZS1-0717/239/09 z dnia 09.12.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawiapozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie zmiany trybu kształcenia z młodzieżowego Technikum Uzupełniającego nr 4 w zawodzie: technik usług fryzjerskich na Technikum Uzupełniające nr 8 dla Dorosłych w zawodzie: technik usług fryzjerskich.
 • Uchwała Nr 4 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-19/09 z dnia 17.12.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2009 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 5 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-5/2009 z dnia 17.12.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach  postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych w wysokości 766.700 zł, zgodnie z decyzją DF.I.-4021/12a/MK/98 z dnia 16.02.2009 r.

W dniu 27.11.2009r odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr E.III.0717-157/09 z dnia 05.11.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie rozpoczęcia kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ramach Technikum Nr 10 (młodzieżowego na podbudowie gimnazjum).
 • Uchwała Nr 2 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-18/09 z dnia 19.11.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2009 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 123, poz. 1019).
 • Uchwała Nr 3 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-4/2009 z dnia 23.11.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych w wysokości 766.700 zł, zgodnie z decyzją DF.I.-4021/12a/MK/98 z dnia 16.02.2009 r.

W dniu 26.10.2009r odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-15/09 z dnia 02.09.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować zweryfikowany regulamin określający warunki i tryb dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczania zwrotu otrzymanych środków.
 • Uchwała Nr 2 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-16/09 z dnia 08.10.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach  postanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2009 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019 z 2009 r.).
 • Uchwała Nr 3 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-17/09 z dnia 09.10.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawiapozytywnie zaopiniować zweryfikowany regulamin określający warunki odbywania stażu u organizatora.
 • Uchwała Nr 4 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.ESz.92-3/2009 z dnia 20.10.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie działań fakultatywnych w wysokości 766.700 zł, zgodnie z decyzją DF.I.-4021/12a/MK/98 z dnia 16.02.2009 r.
 • Uchwała Nr 5 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.AK.9553-14/2009 z dnia 14.10.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawianegatywnie zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach: 1. Pani XXX 2. Pani XXX oraz pozytywnie zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach 1. Pani XXX

W dniu 11.08.2009r odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-14/09 z dnia 03.08.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2009 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).

W dniu 25.05.2009r odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-12/09 z dnia 18.05.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować zweryfikowany regulamin określający warunki zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania.
 • Uchwała Nr 2 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-11/09 z dnia 18.05.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować  regulamin określający warunki i tryb dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy, kosztów  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczania zwrotu otrzymanych środków
 • Uchwała Nr 3 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-13/09 z dnia 18.05.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawiapozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2009 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 4 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.AK.9553-8/2009 z dnia 18.05.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawianegatywnie zaopiniowała propozycję   umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach: 1.Panu XXX 2.Pani XXX 3.Pani XXX

W dniu 27.03.2009r odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-2/09 z dnia 16.03.2009r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawiapozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki odbywania stażu  u pracodawcy.
 • Uchwała Nr 2 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-3/09 z dnia 16.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osoba zależną.
 • Uchwała Nr 3 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-4/09 z dnia 16.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania.
 • Uchwała Nr 4 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-5/09 z dnia 16.03.2009rNa podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym i grupowym.
 • Uchwała Nr 5 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-6/09 z dnia 16.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający  warunki sfinansowania  kosztów studiów podyplomowych
 • Uchwała Nr 6 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-7/09 z dnia 16.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować regulamin sfinansowania kosztów egzaminu lub licencji.
 • Uchwała Nr 7 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-7/09 z dnia 16.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować regulamin określający warunki przyznania pożyczki na sfinansowane kosztów szkolenia
 • Uchwała Nr 8 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-7/09 z dnia 16.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować propozycję szkoleń planowanych do realizacji w trybie grupowym dla osób bezrobotnych na rok 2009r.
 • Uchwała Nr 9 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-7/09 z dnia 16.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2009 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 10 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (F.Esz.92-1/09) z dnia 11.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114)
 • Uchwała Nr 11 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (O.AK. 9553-4/2009) z dnia 26.03.2009r. oraz 26.03.2009r. Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia
  pozytywnie zaopiniowała propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:
  1.Panu  XXX
  pozytywnie zaopiniowała propozycję umorzenia odsetek ustawowych pod warunkiem spłaty należności głównej:
  1.Panu XXX
  negatywnie zaopiniowała propozycję   umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach:
  1.Panu XXX
 • Uchwała Nr 12 w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr NP.RH/42300/7-2/09  z dnia 06.03.2009r.Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicachpostanawia
   pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie zamiaru likwidacji szkół:
  • II Liceum profilowane w Zespole Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich
  • Średniego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im R. Mielczarskiego.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-07 21:45:40)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-07 21:46:37)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/2009-rok/258