Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

2008 rok

W dniu 17.12.2008r odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 17.12.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (P.I.JJ.92-19/08) z dnia 16.12.2008r
 • Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję  podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2008 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 17.12.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (F.Esz.92-6/08) z dnia 16.12.2008r.
 • Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 17.12.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (O.AK.9553-22/2008)) z dnia 09.12.2008r. oraz nr (O.AK.9553-22/2008) z dnia 17.12.2008r.

W dniu 31.10.2008 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 31.10.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-16/08 z dnia 22.10.2008r
 • Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować  zweryfikowany plan  szkoleń do realizacji w trybie grupowym dla osób  bezrobotnych na rok 2008r.
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 31.10.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (P.I.JJ.92-17/08) z dnia 22.10.2008r
 • Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2008 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 31.10.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (F.Esz.92-4/08) z dnia 22.10.2008r
 • Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 31.10.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (O.AK.9553-16/2008) z dnia 22.10.2008r.

W dniu 5.09.2008 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 05.09.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-13/08 z dnia 11.08.2008r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję zweryfikowanego regulaminu szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 05.09.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-14/08 z dnia 11.08.2008r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję zweryfikowanego planu szkoleń do realizacji w trybie grupowym dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu na rok 2008r.
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 05.09.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (P.I.JJ.92-15/08) z dnia 11.08.2008r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2008 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 05.09.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (O.AK.9553-14/2008) z dnia 18.08.2008r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia negatywnie zaopiniować propozycję  umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.

W dniu 8.07.2008 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 8.07.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (F.Esz.92-3/08)z dnia 26.06.2008r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 8.07.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zgłoszonego na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 08.07.2008r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję zwiększenia środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2008r. zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r., Nr 18, poz. 114) zgodnie z projektem pn. "Zaistnieć na rynku pracy" realizowanym z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 26.05.2008 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 26.05.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (P.I.JJ.92-11/08) z dnia 12.05.2008r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2008r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r. Nr 18, poz. 114).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 26.05.2008r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (F.Esz.92-2/08) z dnia 12.05.2008r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję  podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2008r. Nr 18, poz. 114).

W dniu 10.03.2008 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

  • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (P.I.JJ.92-10/08) z dnia 04.03.2008 r.
   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.)
  • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-2/08 z dnia 29.02.2008 r.
   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję regulaminu określającego warunki odbywania stażu u pracodawcy oraz przygotowania w miejscu pracy.
  • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-3/08 z dnia 29.02.2008 r.
   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję regulaminu określającego warunki refundacji z Funduszu Pracy kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobą zależną.
  • Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-4/08 z dnia 29.02.2008 r.
   Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję regulaminu określającego warunki refundacji kosztów przejazdu lub zakwaterowania

 

 • Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-5/08 z dnia 29.02.2008 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję regulaminu szczegółowych warunków i typu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków.
 • Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-6/08 z dnia 29.02.2008 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję regulaminu określającego warunki skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym i grupowym, sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji oraz pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.
 • Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-7/08 z dnia 29.02.2008 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję regulaminu określającego warunki dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.
 • Uchwała Nr 8 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-8/08 z dnia 29.02.2008 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję szkoleń planowanych do realizacji w trybie grupowym dla osób bezrobotnych na rok 2008 r.
 • Uchwała Nr 9 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-9/08 z dnia 29.02.2008 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję szkoleń planowanych do realizacji w trybie grupowym dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu na rok 2008 r.
 • Uchwała Nr 10 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (E.Esz.92-1/08) z dnia 04.03.2008 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005 r.).
 • Uchwała Nr 11 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (O.AK.9553-6/2008) z dnia 29.02.2008 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia negatywnie zaopiniować umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
 • Uchwała Nr 12 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 10.03.2008 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr (O.AK.9553-6/2008) z dnia 29.02.2008 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-07 21:44:57)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/2008-rok/257