Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

2007 rok

W dniu 17.12.2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 17.12.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-20/07 z dnia 13.12.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 17.12.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.Esz.92-4/07 z dnia 17.12.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 17.12.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.AK. 9553-33/07 z dnia 07.12.2007r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia umorzyć w całości nienależnie pobrane świadczenie  we wszystkich przedstawionych sprawach.

W dniu 30.11.2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.11.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-16/07 z dnia 20.11.2007r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia  pozytywnie zaopiniować zweryfikowaną propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 30.11.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-17/07 z dnia 20.11.2007 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia  pozytywnie zaopiniować zweryfikowaną propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).

W dniu 02.10.2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 02.10.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-13/07 z dnia 18.09.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 02.10.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr nr P.I.JJ.92-14/07 z dnia 18.09.2007 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję wycofania z planu szkoleń dla osób bezrobotnych przewidzianych do realizacji w trybie grupowym na rok 2007 r. szkoleń: - fryzjerstwo - pracownik ochrony - pomoc kuchenna, pracownik małej gastronomii + książeczka sanepid - operator urządzeń sterowanych numerycznie - cnc - telenarketer z obsługą komputera - monter konstrukcji stalowych - cieśla-zbrojarz oraz pozytywnie zaopiniować propozycję poszerzenia planu szkoleń dla osób bezrobotnych przewidzianych do realizacji w trybie grupowym na rok 2007 r. szkoleń: - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - technika komunikacji z wykorzystaniem komputera - projektowanie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej - organizacja pacy w lokalu gastronomicznym
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 02.10.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-15/07 z dnia 19.09.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).
 • Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 02.10.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.AM.92-2/07 z dnia 20.09.2007 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).

W dniu 29.06.2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ. 92-11/07 z dnia 13.06 2007 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-12/07 z dnia 13.06.2007 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję poszerzenia szkoleń dla osób bezrobotnych przewidzianych do realizacji na rok 2007r.
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.06.2007 r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr O.JA. 9553-1/07 z dnia 15.06.2007 r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek w  sprawie umorzenia w całości nienależnie pobranych świadczeń   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

W dniu 29.03.2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-10/07 z dnia 15.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2007 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.Esz.92-1/07 z dnia 19.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).
 • Uchwała Nr 3 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-7/07 z dnia 12.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję szkoleń planowanych do realizacji w trybie grupowym dla osób bezrobotnych na rok 2007 r.
 • Uchwała Nr 4 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-9/07 z dnia 12.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję szkoleń finansowanych ze środków PFRON planowanych do realizacji w trybie grupowym dla osób niepełnosprawnych na rok 2007r.
 • Uchwała Nr 5 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-6/07 z dnia 12.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków".
 • Uchwała Nr 6 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.P.MO.92-1/07 z dnia 16.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania, zgodnie z art.45 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004r. /z późn. zm./, umowę dot. zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia oraz umowę dotyczącą zwrotu kosztów zakwaterowania osobie, która podejmuje zatrudnienie poza miejscem zamieszkania".
 • Uchwała Nr 7 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-5/07 z dnia 12.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki dofinansowania kosztów studiów podyplomowych".
 • Uchwała Nr 8 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-4/07 z dnia 12.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki skierowania na szkolenie zawodowe w trybie indywidualnym i grupowym, refundacji kosztów egzaminów zawodowych i licencji oraz warunków przyznawania pożyczki na sfinansowane kosztów szkolenia".
 • Uchwała Nr 9 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-3/07 z dnia 12.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki refundacji z Funduszu Pracy kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną".
 • Uchwała Nr 10 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-2/07 z dnia 12.03.2007
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować "Regulamin określający warunki odbywania stażu u pracodawcy oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy".

W dniu 19.01.2007 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 19.01.2007r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr ZSTiO.0114-2/06 z dnia 19.12.2006r.
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gen. S. Kaliskiego mieszczącego się w Katowicach, przy ul. Techników 9 kształcenia w kierunkach: technik informatyk, technik teleinformatyk i technik inżynierii środowiska i melioracji.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-07 21:44:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/2007-rok/256