Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

2006 rok

W dniu 28.12.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 28.12.2006r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-32/06 z dnia 27.12.2006
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).


W dniu 22.12.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 22.12.2006r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-31/06 z dnia 21.12.2006
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005r.).


W dniu 15.12.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 • Uchwała Nr 1 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 15.12.2006r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr P.I.JJ.92-30/06 z dnia 12.12.2006r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia  pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz 2213 z 2005 r.).
 • Uchwała Nr 2 Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 15.12.2006r. w sprawie wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach nr F.Esz.92-6/06 z dnia 13.12.2006r.
  Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia, Powiatowa Rada Zatrudnienia w Katowicach postanawia  pozytywnie zaopiniować propozycję podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265. poz. 2213 z 2005 r.).

W dniu 17.11.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. w zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 2. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji szkolenia uzupełniającego przewidzianego do realizacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży", Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia"

W dniu 27.10.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. w zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 2. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. w zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 3. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
 4. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 5. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. w zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).

W dniu 14.09.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków z Funduszu Pracy na finansowanie w 2006r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28. 09.2004r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie ( Dz. U. Nr 224, poz. 2273 z 2004r. oraz  Nr 265, poz. 2213 z 2005r.), celem podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

W dniu 05.09.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. w zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 2. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia poszerzonej propozycji szkoleń dla osób bezrobotnych, przewidzianych do realizacji w trybie grupowym na rok 2006.
 3. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. w zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).

W dniu 14.07.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych        w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 2. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 3. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji szkoleń dla osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w trybie grupowym na rok 2006.
 4. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
 5. Powiatowa Rada Zatrudnienia wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, aby w przypadku wyboru ośrodków szkoleniowych w zakresie przeprowadzania szkoleń dla osób bezrobotnych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie stosowano jako jedynego kryterium ceny.

W dniu 23.05.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273 z 2004 r. oraz Nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 2. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273 z 2004 r. oraz Nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 3. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 224, poz. 2273 z 2004 r. oraz Nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 4. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji szkoleń finansowanych ze środków PFRON przewidzianych do realizacji w trybie grupowym dla osób niepełnosprawnych na rok 2006.

W dniu 10.04.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2006 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz Nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 2. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 oraz Nr 265, poz. 2213 z 2005 r.).
 3. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia przyjęcia na staż do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach zarejestrowanych osób bezrobotnych.
 4. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki skierowania na szkolenia zawodowe w trybie indywidualnym i grupowym, refundacji kosztów egzaminów zawodowych i licencji oraz warunków przyznawania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia".
 5. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu w całości nienależnie pobranychświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.

W dniu 14.02.2006 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Katowicach, na którym podjęto następujące uchwały:

 1. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2005 r. zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 z późn. zm.).
 2. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2006 r. w zakresie zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2273 z późn. zm.).
 3. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykorzystania    w roku 2005 środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz finansowania szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji szkoleń przewidzianych do realizacji w trybie grupowym dla osób bezrobotnych na rok 2006 r.
 5. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki odbywania stażu u pracodawcy oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy".
 6. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków".
 7. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu określającego warunki refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania, zgodnie z art. 45 ust. 1, 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r."
 8. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu w całości nienależnie pobranych świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
 9. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji podziału zadaniowego na realizację innych fakultatywnych zadań określonych w § 2 ust. 1 pkt 2  na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie na rok 2006.
 10. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia propozycji szkoleń uzupełniających przewidzianych do realizacji w ramach projektu współfinansowanego z EFS Działanie  1.2 "Perspektywy dla młodzieży" - "Wyprawa po złote runo".
 11. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie opracowania i wdrożenia na terenie Katowic programu "Talent".
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-07 21:43:16)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/2006-rok/255