Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Wyprawa po złote runo"

 

 

"Wyprawa po złote runo"
Projekt zrealizowany w ramach działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży", schemat a) -Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Termin realizacji: od 15 kwietnia 2005r. do 30 czerwca 2006r.
Całkowita wartość projektu: 3.503.600,30 PLN
Uczestnicy projektu:1147 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Katowice w okresie do 24 miesięcy, które należały do następujących grup:

  • młodzież do 25 roku życia
  • osoby do 27 roku życia, które w okresie 12 miesięcy (od dnia określonego w dyplomie) ukończyły szkołę wyższą

W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  • staż
  • szkolenia
  • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (połączone z doradztwem z zakresu przedsiębiorczości)
  • pomoc w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe)

Osiągnięte rezultaty projektu:

  • wskaźnik efektywności wyniósł 48%, w tym 542 osób podjęło zatrudnienie, a 6 osób - działalność gospodarczą
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzrost poczucia własnej wartości i zdolności adaptacyjnych do zmieniających się potrzeb rynku pracy wśród uczestników projektu.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:24:24)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-wyprawa-po-zlote-runo-/269