Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Wsparcie dla młodych"

 

"Wsparcie dla młodych"
Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.2 "Perspektywy dla młodzieży", schemat a) - Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Termin realizacji: od 1 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.
Całkowita wartość projektu: 1.842.071,26 PLN Poziom dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 72,57%
Uczestnicy projektu:osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach w okresie do 24 miesięcy, które należą do jednej z następujących grup:

  • młodzież do 25 roku życia,
  • osoby do 27 roku życia, które w okresie 12 miesięcy (od dnia określonego w dyplomie) ukończyły szkołę wyższą.

Projekt zakłada aktywizację 518 osób i podzielony został na dwa moduły:
Moduł I:aktywizacja zawodowa obejmowała następujące formy wsparcia:

  • staże
  • szkolenia zawodowe
  • pomoc w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe)

Moduł II: przedsiębiorczość to kompleksowe wsparcie dla 8osób, na które składały się następujące formy:

  • doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
  • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Osiągnięte rezultaty projektu: Wskaźnik efektywności zatrudnienia wyniósł 65,83 %, w tym:

  • 322 osoby podjęły pracę,
  • 9 osób rozpoczęło działalność gospodarczą
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:29:33)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-wsparcie-dla-mlodych-/275