Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"

 

"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery"
Projekt zrealizowany w ramach Działania 1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet", schemat a) - Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
W realizacji projektu uczestniczyło 5 Powiatowych Urzędów Pracy: w Chorzowie, w Jaworznie, w Katowicach,  w Mysłowicach, w Świętochłowicach. Liderem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie.
Termin realizacji: od 10 kwietnia 2006r. do 31 października 2007r.
Całkowita wartość projektu: 559.534,60 zł W tym wydatki PUP Katowice: 50.916,37 zł
Uczestnicy projektu: Kobiety bezrobotne powyżej 25 roku życia zarejestrowane w jednym z następujących Powiatowych Urzędów Pracy: Chorzów, Jaworzno, Katowice, Mysłowice,Świętochłowice, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu udział wzięło w sumie 140 kobiet, w tym 28 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach.
W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  • warsztaty aktywizująco - motywujące,
  • indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia zawodowe,
  • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Osiągnięte rezultaty projektu: Wskaźnik efektywności zatrudnienia wyniósł 40 %,

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:27:43)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-uwierz-w-siebie-i-wspinaj-sie-po-szczeblach-kariery-/273