Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Twój pomysł na firmę"

 

"Twój pomysł na firmę"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin realizacji: od 1 maja 2010r. do 30 września 2011r.
Wartość projektu: 551 780,05 zł
Uczestnicy projektu Projekt adresowany był do 20 osób bezrobotnych (10 kobiet, 10 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach zamierzających podjąć działalność produkcyjną, rzemieślniczą oraz usługową do końca 2010 roku. Z projektu wyłączone zostały osoby zamierzające rozpocząć działalność handlową.
Celem projektu"Twój pomysł na firmę" było podjęcie działalności gospodarczej (produkcyjnej, rzemieślniczej oraz usługowej) przez 12 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Katowice. Cel został osiągnięty poprzez:

  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
  • przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy,
  • stworzenie warunków do powstania nowych firm,
  • zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy w rozwoju podczas pierwszych 6 miesięcy działalności.

Formy wsparciaW ramach projektu udzielono następujących form wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo - doradcze,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,
  • podstawowe wsparcie pomostowe.

Osiągnięte rezultaty projektu W wyniku realizacji projektu zostało utworzonych 12 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:32:02)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-twoj-pomysl-na-firme-/278