Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Staż szansą na pracę"

 

"Staż szansą na pracę"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

Wartość projektu: 1 324 178,27 zł

 

Uczestnicy projektu:

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie, a zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Celem projektu była aktywizacja zawodowa uczestników projektu. Cel został osiągnięty poprzez:

  • zwiększenie        aktywności zawodowej oraz motywacji,

  • umożliwienie        zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych,

  • przygotowanie        do wejścia lub powrotu na rynek pracy,

 

Forma wsparcia

W ramach projektu zorganizowano staż dla 213 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. W ramach osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy projektem objęto:

  • 9 osób niepełnosprawnych

  • 109 osób do 25 roku życia

  • 15 osób po 50 roku życia.

 

Osiągnięte rezultaty projektu
Wskaźnik efektywności zatrudnienia wśród osób, które zakończyły udział w projekcie w okresie do 6 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie, liczony na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 46,83%.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:31:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-sta%C5%BC-szansa-na-prace-/277