Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Punkty Pomocy Koleżeńskiej"

 

"Punkty Pomocy Koleżeńskiej"
Projekt zrealizowany w ramach działania 1.5 " Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka ", schemat a) - Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Projekt "Punkty Pomocy Koleżeńskiej" jest projektem partnerskim zawartym pomiędzy 10 Powiatowymi Urzędami Pracy (w Bytomiu, w Chorzowie, w Jaworznie, w Katowicach, w Mikołowie, w Rudzie Śląskiej, w Siemianowicach Śląskich, w Świętochłowicach i w Zabrzu) i Instytutem Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach. Liderem projektu jest Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich.
Termin realizacji: od 1 września 2005r. do 30 czerwca 2007r.
Całkowita wartość projektu: 3.845.455,33 zł W tym wydatki PUP Katowice: 250.154,37 zł
Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne, które posiadają wykształcenie wyższe lub średnie i zarejestrowane w okresie powyżej 24 miesięcy.Projekt zakładał aktywizację 273 osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy będących Partnerami projektu.
Realizowane formy wsparcia: Projekt przewidywał aktywizację w myśl zasady "pomagając innym pomagasz sobie". Bezrobotni poprzez szkolenie i przygotowanie zawodowe angażowali się w pracę Punktów Pomocy Koleżeńskiej i pomoc innym bezrobotnym, uzyskując w ten sposób nowe umiejętności i doświadczenie. Punkty zlokalizowane na terenie miasta były miejscem bezpośredniego kontaktu z osobami bezrobotnymi, ponieważ znajdowały się "bliżej społeczności lokalnej" niż urzędy pracy. W każdym z punktów można było znaleźć oferty pracy dostępne we wszystkich miastach biorących udział w projekcie, uzyskać wsparcie koleżeńskie a także pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.
  W Katowicach funkconowało 6 Punktów Pomocy Koleżeńskiej:

  1. Parafia Katedralna Chrystusa Króla ul. Plebiscytowa 49 a         40-041 Katowice tel.: 032 - 356 - 91 - 96       
  2. Parafia Św. Barbary ul. Młodzieżowa 10         40-485 Katowice - Giszowiec tel.: 032 - 256 - 00 - 18 wew. 33       
  3. Parafia Św. Szczepana ul. Ks. Markiefki 89         40-211 Katowice - Bogucice tel.: 032 - 253 - 03 - 13       
  4. Parafia Matki Boskiej Piekarskiej ul. Ułańska 13         40-887 Katowice (Tysiąclecie Górne) tel.: 032 - 351 - 88 - 08       
  5. Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ul. Radockiego 251         40-649 Katowice - Piotrowice tel.: 032 - 205 - 48 - 25       
  6. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego ul. Żwirki i Wigury 14/3         40-063 Katowice tel.: 032 - 253 - 80 - 21
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:27:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-punkty-pomocy-kole%C5%BCenskiej-/272