Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Program doradczo-aktywizujący"

 

"Program doradczo-aktywizujący"
Projekt zrealizowany w ramach działania 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia", schemat a) - Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Termin realizacji: od 1 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.
Całkowita wartość projektu: 3.034.466,15 PLN Poziom dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 73,74% Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.
Projekt zakładał aktywizację 980 osób i podzielony został na dwa moduły:
Moduł I:aktywizacja zawodowa obejmowała następujące formy wsparcia:

  • przygotowanie zawodowe
  • szkolenia zawodowe
  • pomoc w poszukiwaniu pracy (pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe)

Moduł II:przedsiębiorczość to kompleksowe wsparcie dla 110 osób, na które składały się następujące formy:

  • doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
  • szkolenie z zakresu przedsiębiorczości,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Osiągnięte rezultaty projektu: Wskaźnik efektywności zatrudnienia wyniósł 45,82 %, w tym:

  • 331 osób podjęło pracę,
  • 118 osób rozpoczęło działalność gospodarczą
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:28:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-program-doradczo-aktywizujacy-/274