Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Pomocna Dłoń"

 

"Pomocna Dłoń"
Projekt zrealizowany w ramach działania 1.5 "Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka", schemat a) -Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Termin realizacji: od 1 marca 2006r. do 31 grudnia 2007r.
Całkowita wartość projektu: 3.512.815,23 PLN Poziom dofinansowania projektu ze środków EFS: 80 %
Uczestnicy projektu: 1170 osób bezrobotnych  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach w okresie ponad 24 miesięcy.
W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne Plany Działań (IPD)
  • Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
  • Szkolenia zawodowe
  • Warszaty motywizująco - aktywizujące
  • Pośrednictwo pracy

Osiągnięte rezultaty projektu:Wskaźnik efektywności zatrudnienia wyniósł 33,16 %, w tym:

  • 379 osób podjęło pracę,
  • 9 osób rozpoczęło działalność gospodarczą
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:26:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-pomocna-dlon-/271