Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Perspektywy"

"Perspektywy"
Projekt realizowany w ramach działania 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia", schemat a) - Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. (SPO RZL)
Termin realizacji: od 1 stycznia 2004r. do 31 maja 2005r.
Całkowita wartość projektu: 1.380.699,11 PLN
Liczba osób objęta projektem: 713
Uczestnikami projektu były: osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia zarejestrowane w PUP w Katowicach w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.
W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia:

  • szkolenia
  • zatrudnienie subsydiowane
  • przygotowanie zawodowe w miejscu
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

Osiągnięte rezultaty projektu: podjęcie zatrudnienia przez 38% uczestników.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:22:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-perspektywy-/267