Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia"

 

"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia"
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin realizacji: 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
Liderem projektu jest: Reed in Partnership Poland
Partnerami projektu byli:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
 • Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach

Wartość projektu: 1 700 030,00 zł
Powiatowy Urząd w Katowicach nie poniósł żadnych kosztów.
Uczestnicy projektu:Projekt adresowany jest do 180 mieszkanek Katowic w większości zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Wliczają się w nią:

 • długotrwale bezrobotne - 120 osób
 • samotnie wychowujące dzieci - 50 osób
 • powyżej 50 roku życia - 70 osób
 • niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi - 15 osób

Celem projektubyła reintegracja 180 mieszkanek Katowic wykluczonych z aktywności zawodowej z powodu wieku, braku kwalifikacji, niepełnosprawności lub samotnego wychowywania dzieci. Cele szczegółowe to:

 • wzmocnienie psychologiczne, podniesienie motywacji i rozbudzenie aspiracji kobiet do aktywnego życia i podjęcia zatrudnienia
 • wyposażenie w umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w stosunkach zawodowych
 • poprawa ich kondycji psychologicznej i fizycznej jako niezbędny warunek aktywizacji
 • rozwój umiejętności godzenia życia rodzinnego i zawodowego
 • wyposażenie w potrzebne kwalifikacje i nauka poruszania się po rynku pracy
 • przełamanie uprzedzeń i negatywnego nastawienia pracodawców do zatrudniania kobiet oraz popularyzacja elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet i pracodawców

Formy wsparcia:

 1. Udzielenie indywidualnego wsparcia przez opiekunów, wypracowanie planu rozwoju osobistego każdej z uczestniczek;
 2. Poprawa kondycji psychofizycznej uczestniczek poprzez grupowe zajęcia z udziałem specjalistów (psychologa, psychiatry, lekarza medycyny pracy, fizjoterapeuty);
 3. Warsztaty aktywizujące uczestniczki;
 4. Kursy i szkolenia zawodowe połączone z zajęciami z zakresu aktywnego poszukiwania pracy;
 5. Spotkania z przedstawicielami firm w celu zdobycia umiejętności rozmawiania z przyszłym pracodawcą;
 6. Staże i zajęcia z reintegracji u pracodawców;
 7. Opieka nad dziećmi.

Osiągnięte rezultaty:Udział w projekcie rozpoczęło 248 osób, z czego:

 • 147 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zakończyło udział w projekcie,
 • 86 osób ukończyło kursy zawodowe i uzyskało świadectwa poświadczające kwalifikacje,
 • 86 osób zakończyło staże i zajęcia integracji u pracodawców.

Zatrudnienie podjęło 48 osób. Wskaźnik efektywności wyniósł 32,65%.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:34:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-katowicka-strefa-aktywizacji-i-zatrudnienia-/280