Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy"

 

"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy"

Projekt współfinansowany jest z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Termin realizacji:od 1 maja 2008r. do 31 stycznia 2010r.

Wartość projektu:834 143,51 zł

Celem projektubyło wsparcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez zwiększenie liczby pośredników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia. Cele szczegółowe to:

 • dostosowanie urzędu do obowiązujących standardów w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
 • zwiększenie dostępności osób bezrobotnych i poszukujących pracy do posiadanych ofert zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego,
 • zwiększenie dostępności osób bezrobotnych i poszukujących pracy do korzystania z różnorodnych form usług doradczych,
 • dostosowania kwalifikacji kluczowych pracowników PUP do potrzeb urzędu pracy wynikających z charakteru świadczonych usług i obowiązujących standardów oraz potrzeb współczesnego rynku pracy.

Uczestnicy projektuOsobami objętymi niniejszym projektem było 37 kluczowych pracowników urzędu, którzy uczestniczyli w szkoleniach, w tym:

 • pośrednicy pracy
 • doradcy zawodowi
 • specjaliści ds. rozwoju zawodowego
 • liderzy klubu pracy

Działania podejmowane w ramach projektuW ramach projektu sfinansowano:

 • koszt zatrudnienia 12 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych
 • szkolenia dla uczestników projektu, o tematyce związanej z pracą na danych stanowiskach pracy w urzędzie oraz obsługą klientów,
 • targi pracy w 2009 roku.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:30:23)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-eurokadry-nowe-standardy-w-katowickim-urzedzie-pracy-/276