Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy"

 

 

 

Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Termin realizacji: od 1 styczeń 2012r. do 31 grudzień 2012r.

 

Wartość projektu: 402 493,32 zł

 

Celem projektubyło upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz utrzymanie wysokiej jakości usług PUP Katowice w okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

Cele szczegółowe to:

  • dostosowanie urzędu do obowiązujących standardów,

  • dostosowanie kwalifikacji kluczowych pracowników PUP do potrzeb urzędu pracy wynikających z charakteru świadczonych usług i obowiązujących standardów oraz potrzeb współczesnego rynku pracy, w tym do przełamywania stereotypów płci na rynku pracy dzięki organizacji szkoleń,

  • zwiększenie dostępności osób bezrobotnych i poszukujących pracy do posiadanych ofert zatrudnienia, form aktywizacji zawodowej oraz różnorodnych form usług doradczych poprzez organizację Targów Pracy.

 

Uczestnicy projektu:

Osobami objętymi niniejszym projektem było 34 kluczowych pracowników urzędu, którzy uczestniczyli w szkoleniach, w tym:

- pośrednicy pracy

- doradcy zawodowi

- specjaliści ds. rozwoju zawodowego

- liderzy klubu pracy

- specjalista ds. programów.


Działania podejmowane w ramach projektu

W ramach projektu sfinansowano:

  • koszt zatrudnienia 4 pośredników pracy i 6 doradców zawodowych

  • szkolenia dla uczestników projektu, o tematyce związanej z pracą na danych stanowiskach pracy w urzędzie oraz obsługą klientów,

  • targi pracy w 2012 roku.

Strona dodana przez: Jordan Barański (2013-03-05 10:56:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-eurokadry-iii-nowe-standardy-pracy-w-katowickim-urzedzie-pracy-/313