Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Eurokadry II"

 

 

"Eurokadry II"
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Termin realizacji: od 1 styczeń 2010r. do 31 grudzień 2011r.
Wartość projektu: 1.053.337,13 zł
Celem projektu jest wsparcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach poprzez zwiększenie liczby pośredników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji poprzez szkolenia.
Cele szczegółowe to:

 • dostosowanie urzędu do obowiązujących standardów,
 • zwiększenie dostępności osób bezrobotnych i poszukujących pracy do posiadanych ofert zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego,
 • zwiększenie dostępności osób bezrobotnych i poszukujących pracy do korzystania z różnorodnych form usług doradczych,
 • dostosowanie kwalifikacji kluczowych pracowników PUP do potrzeb urzędu pracy wynikających z        charakteru świadczonych usług i obowiązujących standardów oraz potrzeb współczesnego rynku pracy.

Uczestnicy projektu:Osobami objętymi niniejszym projektem będzie 30 kluczowych pracowników urzędu, którzy uczestniczyć będą w szkoleniach, w tym:

 • pośrednicy pracy
 • doradcy zawodowi
 • specjaliści ds. rozwoju zawodowego
 • liderzy klubu pracy

Działania podejmowane w ramach projektuW ramach projektu sfinansowane będą:

 • koszt zatrudnienia 13 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych
 • szkolenia dla uczestników projektu, o tematyce związanej z pracą na danych stanowiskach pracy w urzędzie oraz obsługą klientów
 • targi pracy w 2010 i 2011 roku
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-08 12:33:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-eurokadry-ii-/279