Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+"

Logo fundusze europejskie, rzeczpospolita polska, śląskie, europejski fundusz społeczny

 

Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy

Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia konkurs

 

Okres realizacji: 01.04.2019 r. – 31.03.2020 r.

 

Cel projektu i grupa docelowa: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Katowicach jako bezrobotni, należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

 

Działania:

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • staż (dla 60 osób)
  • prace interwencyjne (dla 10 osób)

 

Dofinansowanie projektu z UE: 571 219,12 zł

 


 Nabór dla osób bezrobotnych do udziału w projekcie pn. „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” -  Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+”

 

Nabór wniosków pracodawców  o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu  w ramach projektu  „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+”

 

Dodatkowy nabór dla osób bezrobotnych do udziału w projekcie pn. „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+”

Strona dodana przez: Jakub Solata (2019-04-15 10:40:24)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-05-24 11:20:03)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-aktywnosc-poplaca-aktywizacja-zawodowa-osob-30-/379