Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)"

Logo fundusze europejskie, rzeczpospolita polska, śląskie, europejski fundusz społeczny

 

Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia)

 

Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

 

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30+ pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach

 

 

Grupa docelowa – Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • a także należące do pozostałych grup określonych w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020"

 

 

Działania:

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • staż (dla 250 osób)
  • jednorazowo przyznane środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 160 osób)

 

 

Wartość projektu: 5 263 757,96 zł

 


Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Nabór wniosków o dofinansowanie(przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)

 

Strona dodana przez: Jakub Solata (2019-04-15 10:58:45)
Zredagowana przez: Jakub Solata (2019-04-15 11:16:01)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/strona/-aktywizacja-osob-bezrobotnych-w-wieku-30-zarejestrowanych-w-powiatowym-urzedzie-pracy-w-katowicach-(iv)-/380