Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Operator koparki

Numer oferty: StPr/18/2350 Oferta ważna: od 2018-06-13 do 2018-07-04
Stanowisko: Operator koparki . .
Miejsce pracy: Katowice, powiat m. Katowice, gmina Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Ilość miejsc: 2
Zakres obowiązków: - Obsługiwanie koparki jednonaczyniowej, koparki drenarskiej, koparki wielonaczyniowej oraz koparki wielonaczyniowej łańcuchowej; wykonywanie ziemnych prac budowlanych przy budowie obiektów podziemnych i naziemnych; wykonywanie wykopów pod kanalizację, budynki mieszkalne, przemysłowe i usługowe itp.; wykonywanie rowów i kanałów wodnomelioracyjnych; zbieranie i profilowanie skarp i nasypów; wydobywanie żwiru, piasku i innych materiałów kopalnych; zrywanie nawierzchni drogowych; wywożenie ziemi, piasku i kamieni na miejsce zwałki; załadowywanie i rozładowywanie ciężarówek i kontenerów; przygotowywanie terenu robót, tj. oczyszczanie z kamieni, drzew, krzewów, wyrównywanie powierzchni itp.; kontrolowanie stanu technicznego urządzania, w tym prowadzenie listy kontrolnej, a w przypadku wystąpienia usterki zgłaszanie awarii urządzania do jednostki serwisowej; tankowanie oraz kontrolowanie zużycia paliwa; sporządzanie raportów dotyczących użytkowania urządzenia, w tym o wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy urządzenia; przestrzeganie zasad BHP i ppoż. - Praca na terenie województwa śląskiego oraz całej Polski według zleceń. W przypadku wykonywanych robót powyżej 100 kilometrów od Katowic pracodawca zapewnia bezpłatne zakwaterowanie. Pracodawca zapewnia dojazd z siedziby firmy z Katowic do miejsca pracy oraz powrót z miejsca pracy do Kotowic pod siedzibę firmy. - Wynagrodzenie: 19 zł/godzina/brutto + premia. Praca na umowę o pracę na czas nieokreślony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. - Praca po 10 do 12 godzin dziennie w godzinach: 6:00-17:00 + soboty. Wymagane doświadczenie zawodowe min. 3 miesiące. Wymagane uprawnienia operatora koparki.
Wykształcenie:
  • BW
Uprawnienia: Brak
Umiejętności i doświadczenie: Wymagane doświadczenie zawodowe min. 3 miesiące. Wymagane uprawnienia operatora koparki.
Wynagrodzenie: 19.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowo-premiowy ze staw. godz