Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Samodzielny referent w Referacie Funduszy Stypendialnych i Ewidencji Projektów

Numer oferty: StPr/18/1561 Oferta ważna: od 2018-04-13 do 2018-05-02
Stanowisko: Samodzielny referent w Referacie Funduszy Stypendialnych i Ewidencji Projektów . .
Miejsce pracy: Katowice, powiat m. Katowice, gmina Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Ilość miejsc: 1
Zakres obowiązków: - Bliższe informacje na cuwkatowice.bip.gov.pl - Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie: prowadziła kompleksową ewidencję projektów finansowanych, ze srodków Unii Europejskiej realizowanych przez CUW Katowice i jednostki obsługiwane zgodnie z zobowiązującymi przepisami, księgowała dokumenty finansowo-ksiegowe zgodnie z montażem projektu, opisywała dokumenty ksiegowe, opracowywała karty projektów w uzgodnieniu z kierownikami i księgowymi projektów, weryfikowała i udzielała pomocy merytorycznej przy przygotowywaniu dokumentów i wniosków o płatność oraz zmian w WPF księgowym projektów, wprowadzała dane do system LSI na wniosek przełożonego, przeprowadzała kontrolę formalno-rachunkową dokumentów związanych z realizacja projektów, na bieżąco monitorowała przepisy prawne dot. Projektów, przygotowywała projekty korespondencji prowadzonej przez Referat. - Wynagrodzenie: 2900-3480 zł/brutto (płaca zasadnicza + wysługa lat). Praca na umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy. Docelowo praca na stałe.. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca po rozstrzygnięciu naboru od połowy maja 2018r. - Praca: 7:30-15:30. Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne ( rachunkowość, finanse, księgowość), doświadczenie zawodowe przy średnim 4 lat pracy w tym 5 miesięcy w księgowości, przy wyższym 2lata pracy w tym 5 miesięcy w księgowości. Wymagana znajomość zasad księgowania projektów unijnych, znajomość programów księgowych, znajomość programów Word i Excel w zakresie podstawowym, umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe: doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych, w prowadzeniu księgowości projektów oraz przygotowaniu wniosków o płatność wraz z załącznikami.
Wykształcenie:
  • SZ
Uprawnienia: Brak
Umiejętności i doświadczenie: Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne ( rachunkowość, finanse, księgowość), doświadczenie zawodowe przy średnim 4 lat pracy w tym 5 miesięcy w księgowości, przy wyższym 2lata pracy w tym 5 miesięcy w księgowości. Wymagana znajomość zasad księgowania projektów unijnych, znajomość programów księgowych, znajomość programów Word i Excel w zakresie podstawowym, umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Wymagania dodatkowe: doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych, w prowadzeniu księgowości projektów oraz przygotowaniu wniosków o płatność wraz z załącznikami.
Wynagrodzenie: 2900.00 - 3480.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną