Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Asystent

Numer oferty: StPr/18/0676 Oferta ważna: od 2018-02-14 do 2018-02-20
Stanowisko: Asystent Branża Działalność muzeów
Miejsce pracy: Katowice, powiat m. Katowice, gmina Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Ilość miejsc: 1
Zakres obowiązków: - Muzeum Historii Katowic zatrudni asystenta Działu Teatralno-Filmowego 1) Zatrudnienie od 1 marca 2018 r., UMOWA NA ZASTĘPSTWO 2) Pełny wymiar czasu pracy 3) Miejsce pracy: Katowice - Obowiązki na stanowisku asystenta Działu Tetralno-Filmowy: opracowywanie zbiorów muzealnych, przygotowywanie scenariuszy wystaw i wydarzeń muzealnych oraz ich organizacja, przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych - lekcji i wykładów. - Miejsce wykonywania pracy: ul. Józefa Szafranka 9, 40-025 Katowice + Teren Katowic. - Firma oferuje: wysokie standardy pracy, udział w ciekawych projektach, pracę w prestiżowej instytucji kultury. - Wynagrodzenie: 2100 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na zastępstwo. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. - Praca: 8:00-8:30 do 16:00-16:30 + sobota lub niedziela.
Wykształcenie:
  • WY
Uprawnienia: Brak
Umiejętności i doświadczenie: - Wymagania niezbędne: posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ukończone studia magisterskie - związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów (preferowany kierunek: historia sztuki), płynna znaj omość j ęzyka angielskiego, praktyczna umiejętność obsługi komputera, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność i kreatywność, planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy, umiejętność pracy w zespole, etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach, - Wymagania pożądane: znajomość drugiego języka na poziomie swobodnego porozumiewania się, podyplomowe studia muzealnicze, doświadczenie na podobnym stanowisku
Wynagrodzenie: 2100.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną