Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego

Numer oferty: StPr/17/5318 Oferta ważna: od 2017-12-06 do 2018-01-05
Stanowisko: Kierownik Działu Naukowo-Oświatowego Branża Działalność muzeów
Miejsce pracy: Katowice, powiat m. Katowice, gmina Katowice, woj. ŚLĄSKIE
Ilość miejsc: 1
Zakres obowiązków: - Obowiązki na stanowisku kierownika Działu Naukowo-Oświatowego: 1. Zapewnienie właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru nad pracownikami działu. 2. Nadzór nad ruchem zwiedzających po wystawach stałych i czasowych, zapewnienie obsługi przewodników dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych. 3. Oprowadzanie zwiedzających po wystawach stałych i czasowych, prowadzenie lekcji muzealnych. 4. Bieżąca opieka nad wystawami w budynku głównym Muzeum i dbałość o ich zabezpieczenie. 5. Przygotowanie aktualnej muzealnej oferty wystaw i propozycji z zakresu edukacji historycznej i regionalnej dla szkół. 6. Kreowanie wizerunku Muzeum w mediach i wdrażanie strategii promocyjnej Muzeum. 7. Nadzór nad organizowaniem spotkań z dziennikarzami, wywiadów w związku z odbywającymi się wystawami i przedsięwzięciami muzealnymi. 8. Pozyskiwanie patronów medialnych dla projektów realizowanych w Muzeum Historii Katowic. 9. Utrzymywanie stałych kontaktów i kreowanie nowych projektów z instytucjami kultury i nauki działającym na terenie miasta oraz podmiotami, z którymi Muzeum Historii Katowic podpisało umowy o współpracy. 10. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania na działalność działu. 11. Współpraca z muzeami, instytucjami kultury oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie upowszechniania kultury w kraju i za granicą. 12. Współpraca z działami merytorycznymi Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów prasowych Muzeum oraz treści druków promocyjnych i ich opracowywanie. 13. Organizacja Nocy Muzeów. - Pracodawca oferuje: wysokie standardy pracy; udział w ciekawych projektach; pracę w prestiżowej instytucji kultury. - Wynagrodzenie: 2100 zł/brutto. Praca na umowę o pracę na czas określony. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca: 8:00-16:00 lub 10:00-18:00 - wg harmonogramu. - Wymagania niezbędne: posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
Wykształcenie:
  • WY
Uprawnienia:
  • Umiejętność obsługi komputera
Umiejętności i doświadczenie: Wymagania niezbędne: posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie wyższe, magisterskie, znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnego porozumiewania się, obsługa komputera, doświadczenie na podobnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole lub kierowania zespołem, komunikatywność, otwartość i kreatywność,umiejętność publicznego przemawiania, łatwość wypowiedzi, poprawna polszczyzna, dobra dykcja, nieposzlakowana opinia, etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach, planowanie i efektywna organizacja własnego czasu pracy,dokładność, sumienność, samodzielność w wykonywaniu zadań, kreatywność i dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu. Wymagania pożądane: mobilność prawo jazdy kat. B + dysponowanie własnym samochodem, kurs obsługi kasy fiskalnej, wykształcenie lub przygotowanie pedagogiczne, znajomość dodatkowego języka obce
Wynagrodzenie: 2100.00 PLN
System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną