Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Szkoleń

Zatrudnianie Cudzoziemców

Przyjmowanie Ofert Pracy, Formy Wsparcia

Centrum Aktywizacji Zawodowej Refreat ds. Poradnictwa Zawodowego

Dyrekcja

Referat finansowo - księgowy

Dział ds. ewidencji i świadczeń

Referat ds. instrumentów rynku pracy

Referat ds. organizacyjno-administracyjnych

Stanowisko ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

Stanowisko ds. informatyki

Stanowisko ds. prawnych