Ponowny nabór wniosków KFS

Ponowny nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że od dnia 05.04.2018r. przyjmowane są wnioski w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

czytaj więcej

Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (PO WER)

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III)”. Poddziałanie 1.1.1 PO WER

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WSTRZYMANY DO ODWOŁANIA Z DNIEM 17 KWIETNIA 2018 R.

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAJE WZNOWIONY Z DNIEM 15 MAJA 2018 R.

czytaj więcej

Nabór wniosków pracodawców o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

czytaj więcej