Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne BSI2011

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 237914
Oferty pracy inne 11674
Projekty realizowane przez PFRON 6179
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 5767
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3309
Targi Pracy 5042
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 27179
Przyznanie statusu poszukującego pracy 7958
Przyznanie statusu bezrobotnego 9286
Utrata statusu bezrobotnego 7975
Utrata statusu poszukującego pracy 5015
Rejestracja bezrobotnych 91924
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 21326
Dokumenty niezbędne do rejestracji 55237
Rejestracja przez Internet 49726
Rejestracja poszukujących pracy 27654
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8418
Rejestracja przez Internet 26538
Dokumenty niezbędne do rejestracji 12582
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 30059
Prawa bezrobotnych 15262
Prawa poszukujących pracy 8660
Obowiązki bezrobotnych 15385
Obowiązki poszukujących pracy 7658
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 35125
Pośrednictwo pracy krajowe 6220
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8139
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5521
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 11625
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 7690
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5005
Zasoby informacji zawodowej 6990
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 24669
Szkolenia w trybie indywidualnym 19202
Szkolenia w trybie grupowym 12202
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 7295
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 11047
Pożyczka szkoleniowa 6738
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9006
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 73442
Wysokość świadczeń pieniężnych 36834
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 45092
Zasiłek dla bezrobotnych 42648
Prawo do zasiłku 30670
Utrata prawa do zasiłku 10257
Okres pobierania zasiłku 19827
Ubezpieczenie zdrowotne 19803
Dodatek aktywizacyjny 16309
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 10116
Staże 14840
Prace interwencyjne 6832
Roboty publiczne 5047
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 36603
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8786
Prace społecznie użyteczne 5728
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7920
Zwrot kosztów przejazdu 8494
Zwrot kosztów zakwaterowania 6084
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5248
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 8213
Szkolenia 16354
Staże 8512
Prace interwencyjne 6544
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4347
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6123
Zwrot kosztów przejazdu 4635
Zwrot kosztów zakwaterowania 4140
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4178
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9810
Inne finansowe formy wsparcia 7357
Bon stażowy 7706
Bon zatrudnieniowy 9060
Bon na zasiedlenie 8625
Bon szkoleniowy 5345
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 4984
Dokumenty do pobrania 42574
Agencje zatrudnienia 11751
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 23588
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 97871
Zgłoszenie oferty pracy 22389
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7116
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5162
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 4684
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7368
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4079
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4549
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 38603
Pośrednictwo pracy krajowe 8678
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4085
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5015
Zwolnienia grupowe 6267
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7337
Staże 36236
Prace interwencyjne 8389
Roboty publiczne 5053
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 29008
Prace społecznie użyteczne 5588
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 8245
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7251
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 4484
Świadczenie aktywizacyjne 4317
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 5473
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 22751
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 5778
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 9190
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 7957
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6909
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6547
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 7342
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 10905
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 6425
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12390
Dokumenty do pobrania 26908
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9958
INNE 3960
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 274694
Plan budynku 14590
Struktura Urzędu 16964
Schemat organizacyjny 10889
Struktura organizacyjna 9784
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 9679
Projekty EFS 16919
Trwające 8582
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 33
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) 1555
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 14
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II) 2584
Zakończone 6021
"Perspektywy" 4544
"Pierwsze kroki" 4596
"Wyprawa po złote runo" 4942
"Lepsze jutro" 4695
"Pomocna Dłoń" 5143
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 6716
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 4774
"Program doradczo-aktywizujący" 4787
"Wsparcie dla młodych" 6532
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5012
"Staż szansą na pracę" 8014
"Twój pomysł na firmę" 5289
"Eurokadry II" 4680
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4353
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 5984
Eurokadry IV 1343
Aktywne katowiczanki 1528
Aktywność - krok w stronę pracy 1326
Na początek staż 1395
Restart kariery 1558
Kierunek przedsiębiorczość 2957
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) 13
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 15
Programy 13968
Trwające 8357
"Aktywny emeryt" 9205
Zakończone 6083
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10729
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3047
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 4226
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 5698
2015 rok 243
2012 rok 1585
2011 rok 4734
2010 rok 4907
2009 rok 5029
2008 rok 4537
2007 rok 5130
2006 rok 5071
Pliki do pobrania 1470
Analizy i statystyki 10920
Statystyki rynku pracy 6346
2017 16
2016 1291
2015 4582
2014 5991
2013 6670
2012 5637
2011 5591
2010 5107
2009 5143
2008 5029
2007 5015
2006 5118
2005 5121
2004 4985
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 11181
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 9951
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 7999
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 523
Przydatne linki 4268
Zamówienia publiczne 11274
Dokumenty do pobrania 19449
Praca w PUP 40108
Aktualne konkursy 36623
Rozstrzygnięte konkursy 6185
Tłumacz języka migowego 1372
Pomoc Prawna 1379