Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 284701
Oferty pracy inne 14488
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7171
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2346
Sprawdź termin wizyty 6530
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 32238
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9704
Przyznanie statusu bezrobotnego 11365
Utrata statusu bezrobotnego 9996
Utrata statusu poszukującego pracy 6139
Rejestracja bezrobotnych 117474
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 26753
Dokumenty niezbędne do rejestracji 71395
Rejestracja przez Internet 62718
Rejestracja poszukujących pracy 32389
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10142
Rejestracja przez Internet 33264
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15509
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 36284
Prawa bezrobotnych 18334
Prawa poszukujących pracy 10644
Obowiązki bezrobotnych 19603
Obowiązki poszukujących pracy 9342
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 42679
Pośrednictwo pracy krajowe 7524
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10138
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6960
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 14890
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9650
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6111
Zasoby informacji zawodowej 8335
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 38643
Szkolenia w trybie indywidualnym 25058
Szkolenia w trybie grupowym 16593
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9471
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14080
Pożyczka szkoleniowa 8691
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10962
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 86817
Wysokość świadczeń pieniężnych 46370
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 54457
Zasiłek dla bezrobotnych 51524
Prawo do zasiłku 37932
Utrata prawa do zasiłku 12369
Okres pobierania zasiłku 23513
Ubezpieczenie zdrowotne 24734
Dodatek aktywizacyjny 20897
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12169
Staże 17686
Prace interwencyjne 8208
Roboty publiczne 6155
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 53901
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11218
Prace społecznie użyteczne 7340
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10245
Zwrot kosztów przejazdu 10710
Zwrot kosztów zakwaterowania 7293
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6449
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10162
Szkolenia 19449
Staże 10879
Prace interwencyjne 8657
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5511
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7715
Zwrot kosztów przejazdu 5564
Zwrot kosztów zakwaterowania 5052
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5247
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12391
Inne finansowe formy wsparcia 9045
Bon stażowy 10018
Bon zatrudnieniowy 11264
Bon na zasiedlenie 11979
Bon szkoleniowy 7604
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6277
Dokumenty do pobrania 53453
Agencje zatrudnienia 13957
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 29735
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 131893
Zgłoszenie oferty pracy 31383
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9136
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6877
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6050
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9207
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5254
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5879
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 49298
Pośrednictwo pracy krajowe 11591
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5193
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6935
Zwolnienia grupowe 7676
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9557
Staże 51492
Prace interwencyjne 11809
Roboty publiczne 6404
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 37749
Prace społecznie użyteczne 7507
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10205
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9865
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6000
Świadczenie aktywizacyjne 5923
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8080
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 32101
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8419
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11502
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9651
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8804
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7996
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 12501
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 25066
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 12431
Zezwolenie na pracę sezonową 1762
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16432
Dokumenty do pobrania 37260
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12523
INNE 6063
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 354541
Plan budynku 17379
Struktura Urzędu 21208
Schemat organizacyjny 14312
Struktura organizacyjna 12469
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12853
Projekty EFS 22112
Trwające 10233
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 2532
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 2511
Zakończone 7388
"Perspektywy" 5911
"Pierwsze kroki" 5907
"Wyprawa po złote runo" 6166
"Lepsze jutro" 6317
"Pomocna Dłoń" 6537
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8911
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6049
"Program doradczo-aktywizujący" 6160
"Wsparcie dla młodych" 8182
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6175
"Staż szansą na pracę" 10314
"Twój pomysł na firmę" 6776
"Eurokadry II" 5901
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5482
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7373
Eurokadry IV 2739
Aktywne katowiczanki 2809
Aktywność - krok w stronę pracy 2836
Na początek staż 2913
Restart kariery 2893
Kierunek przedsiębiorczość 4817
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1366
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 737
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 805
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 758
Programy 17099
Trwające 10402
"Aktywny emeryt" 11758
Zakończone 7555
Powiatowa Rada Rynku Pracy 13349
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5028
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 6617
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6751
2015 rok 1663
2012 rok 2889
2011 rok 6151
2010 rok 6171
2009 rok 6438
2008 rok 5815
2007 rok 6410
2006 rok 6421
Pliki do pobrania 2658
Analizy i statystyki 13735
Statystyki rynku pracy 8035
2018 1175
2017 2255
2016 2953
2015 6100
2014 7375
2013 8091
2012 6897
2011 6800
2010 6421
2009 6216
2008 6183
2007 6113
2006 6139
2005 6280
2004 6092
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 15622
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11866
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10014
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 2699
Barometr Zawodów 870
Przydatne linki 5032
Zamówienia publiczne 14490
Dokumenty do pobrania 25208
Praca w PUP 51930
Aktualne konkursy 46244
Rozstrzygnięte konkursy 7684
Tłumacz języka migowego 2792
Pomoc Prawna 3959