Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 270750
Oferty pracy inne 13542
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6676
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 1443
Sprawdź termin wizyty 3658
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 30761
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9173
Przyznanie statusu bezrobotnego 10776
Utrata statusu bezrobotnego 9338
Utrata statusu poszukującego pracy 5831
Rejestracja bezrobotnych 108422
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 24895
Dokumenty niezbędne do rejestracji 65742
Rejestracja przez Internet 57515
Rejestracja poszukujących pracy 31085
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9644
Rejestracja przez Internet 31187
Dokumenty niezbędne do rejestracji 14657
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 34254
Prawa bezrobotnych 17420
Prawa poszukujących pracy 10035
Obowiązki bezrobotnych 18173
Obowiązki poszukujących pracy 8810
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 40463
Pośrednictwo pracy krajowe 7175
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9502
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6492
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 13905
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9027
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5779
Zasoby informacji zawodowej 7928
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 33341
Szkolenia w trybie indywidualnym 23116
Szkolenia w trybie grupowym 15140
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8740
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 13002
Pożyczka szkoleniowa 8179
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10390
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 83306
Wysokość świadczeń pieniężnych 43238
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 51456
Zasiłek dla bezrobotnych 48472
Prawo do zasiłku 35451
Utrata prawa do zasiłku 11740
Okres pobierania zasiłku 22398
Ubezpieczenie zdrowotne 23083
Dodatek aktywizacyjny 19228
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11565
Staże 16879
Prace interwencyjne 7811
Roboty publiczne 5865
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 48513
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10575
Prace społecznie użyteczne 6941
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9580
Zwrot kosztów przejazdu 10035
Zwrot kosztów zakwaterowania 6955
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6028
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9488
Szkolenia 18407
Staże 10078
Prace interwencyjne 7949
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5130
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7246
Zwrot kosztów przejazdu 5322
Zwrot kosztów zakwaterowania 4795
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4927
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11402
Inne finansowe formy wsparcia 8582
Bon stażowy 9426
Bon zatrudnieniowy 10650
Bon na zasiedlenie 10733
Bon szkoleniowy 7026
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5852
Dokumenty do pobrania 50278
Agencje zatrudnienia 13283
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 27657
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 121870
Zgłoszenie oferty pracy 28211
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 8472
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6351
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5625
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8707
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4820
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5495
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 46849
Pośrednictwo pracy krajowe 10236
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4855
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6296
Zwolnienia grupowe 7303
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8830
Staże 46923
Prace interwencyjne 10714
Roboty publiczne 5889
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 34971
Prace społecznie użyteczne 6952
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9663
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9086
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5553
Świadczenie aktywizacyjne 5434
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7360
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 29510
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7693
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 10819
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9077
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8279
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7589
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 10382
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 18762
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 8914
Zezwolenie na pracę sezonową 496
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 15364
Dokumenty do pobrania 33880
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11745
INNE 5331
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 329494
Plan budynku 16573
Struktura Urzędu 19918
Schemat organizacyjny 13079
Struktura organizacyjna 11634
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11913
Projekty EFS 20496
Trwające 9799
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 1615
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 1556
Zakończone 7030
"Perspektywy" 5518
"Pierwsze kroki" 5505
"Wyprawa po złote runo" 5799
"Lepsze jutro" 5830
"Pomocna Dłoń" 6079
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8239
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5652
"Program doradczo-aktywizujący" 5775
"Wsparcie dla młodych" 7782
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5836
"Staż szansą na pracę" 9784
"Twój pomysł na firmę" 6312
"Eurokadry II" 5537
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5124
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6922
Eurokadry IV 2342
Aktywne katowiczanki 2399
Aktywność - krok w stronę pracy 2337
Na początek staż 2444
Restart kariery 2488
Kierunek przedsiębiorczość 4327
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 943
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 373
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 369
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 377
Programy 16198
Trwające 9765
"Aktywny emeryt" 11037
Zakończone 7100
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12500
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4334
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5949
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6456
2015 rok 1205
2012 rok 2478
2011 rok 5649
2010 rok 5805
2009 rok 6071
2008 rok 5462
2007 rok 6033
2006 rok 6024
Pliki do pobrania 2326
Analizy i statystyki 12909
Statystyki rynku pracy 7457
2018 450
2017 1720
2016 2496
2015 5677
2014 6965
2013 7668
2012 6507
2011 6433
2010 6024
2009 5845
2008 5786
2007 5735
2006 5822
2005 5968
2004 5678
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 14321
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11279
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9327
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1915
Barometr Zawodów 350
Przydatne linki 4784
Zamówienia publiczne 13434
Dokumenty do pobrania 23240
Praca w PUP 47981
Aktualne konkursy 43100
Rozstrzygnięte konkursy 7207
Tłumacz języka migowego 2369
Pomoc Prawna 2984