Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 281821
Oferty pracy inne 14276
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7043
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2233
Sprawdź termin wizyty 5906
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 31931
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9583
Przyznanie statusu bezrobotnego 11180
Utrata statusu bezrobotnego 9875
Utrata statusu poszukującego pracy 6064
Rejestracja bezrobotnych 115506
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 26334
Dokumenty niezbędne do rejestracji 70265
Rejestracja przez Internet 61473
Rejestracja poszukujących pracy 32071
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10030
Rejestracja przez Internet 32912
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15356
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 35823
Prawa bezrobotnych 18135
Prawa poszukujących pracy 10504
Obowiązki bezrobotnych 19351
Obowiązki poszukujących pracy 9211
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 42260
Pośrednictwo pracy krajowe 7449
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10013
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6865
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 14690
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9538
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6041
Zasoby informacji zawodowej 8246
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 37685
Szkolenia w trybie indywidualnym 24703
Szkolenia w trybie grupowym 16320
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9312
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 13918
Pożyczka szkoleniowa 8582
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10872
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 86169
Wysokość świadczeń pieniężnych 45868
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 53849
Zasiłek dla bezrobotnych 50907
Prawo do zasiłku 37291
Utrata prawa do zasiłku 12244
Okres pobierania zasiłku 23243
Ubezpieczenie zdrowotne 24514
Dodatek aktywizacyjny 20604
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12071
Staże 17513
Prace interwencyjne 8125
Roboty publiczne 6076
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 52994
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11106
Prace społecznie użyteczne 7249
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10098
Zwrot kosztów przejazdu 10607
Zwrot kosztów zakwaterowania 7199
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6370
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10039
Szkolenia 19298
Staże 10744
Prace interwencyjne 8586
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5410
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7640
Zwrot kosztów przejazdu 5509
Zwrot kosztów zakwaterowania 4981
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5192
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12248
Inne finansowe formy wsparcia 8944
Bon stażowy 9900
Bon zatrudnieniowy 11138
Bon na zasiedlenie 11763
Bon szkoleniowy 7498
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6181
Dokumenty do pobrania 52842
Agencje zatrudnienia 13828
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 29376
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 130045
Zgłoszenie oferty pracy 30760
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9029
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6773
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5952
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9103
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5171
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5780
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 48827
Pośrednictwo pracy krajowe 11372
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5122
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6834
Zwolnienia grupowe 7586
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9421
Staże 50828
Prace interwencyjne 11659
Roboty publiczne 6301
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 37338
Prace społecznie użyteczne 7416
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10098
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9748
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5897
Świadczenie aktywizacyjne 5828
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7942
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 31689
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8300
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11381
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9533
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8699
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7912
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 12104
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 23990
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 11788
Zezwolenie na pracę sezonową 1556
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16280
Dokumenty do pobrania 36752
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12358
INNE 5916
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 350313
Plan budynku 17219
Struktura Urzędu 20916
Schemat organizacyjny 14093
Struktura organizacyjna 12273
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12659
Projekty EFS 21852
Trwające 10132
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 2358
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 2349
Zakończone 7295
"Perspektywy" 5825
"Pierwsze kroki" 5811
"Wyprawa po złote runo" 6078
"Lepsze jutro" 6201
"Pomocna Dłoń" 6421
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8739
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5948
"Program doradczo-aktywizujący" 6059
"Wsparcie dla młodych" 8103
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6072
"Staż szansą na pracę" 10177
"Twój pomysł na firmę" 6661
"Eurokadry II" 5801
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5394
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7273
Eurokadry IV 2640
Aktywne katowiczanki 2692
Aktywność - krok w stronę pracy 2734
Na początek staż 2800
Restart kariery 2777
Kierunek przedsiębiorczość 4703
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1274
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 654
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 698
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 641
Programy 16921
Trwające 10279
"Aktywny emeryt" 11595
Zakończone 7438
Powiatowa Rada Rynku Pracy 13173
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4882
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 6505
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6677
2015 rok 1548
2012 rok 2803
2011 rok 6039
2010 rok 6077
2009 rok 6354
2008 rok 5733
2007 rok 6328
2006 rok 6313
Pliki do pobrania 2576
Analizy i statystyki 13565
Statystyki rynku pracy 7925
2018 1025
2017 2124
2016 2838
2015 6001
2014 7261
2013 8014
2012 6814
2011 6721
2010 6318
2009 6117
2008 6057
2007 6004
2006 6070
2005 6199
2004 5937
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 15408
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11745
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9859
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 2534
Barometr Zawodów 745
Przydatne linki 4969
Zamówienia publiczne 14281
Dokumenty do pobrania 24813
Praca w PUP 51176
Aktualne konkursy 45566
Rozstrzygnięte konkursy 7557
Tłumacz języka migowego 2710
Pomoc Prawna 3799