Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne BSI2011

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 241653
Oferty pracy inne 11891
Projekty realizowane przez PFRON 6359
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 5940
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3376
Targi Pracy 5244
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 182
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 27629
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8081
Przyznanie statusu bezrobotnego 9478
Utrata statusu bezrobotnego 8241
Utrata statusu poszukującego pracy 5091
Rejestracja bezrobotnych 93687
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 21650
Dokumenty niezbędne do rejestracji 56588
Rejestracja przez Internet 50526
Rejestracja poszukujących pracy 28026
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8560
Rejestracja przez Internet 27159
Dokumenty niezbędne do rejestracji 12870
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 30541
Prawa bezrobotnych 15536
Prawa poszukujących pracy 8787
Obowiązki bezrobotnych 15787
Obowiązki poszukujących pracy 7767
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 35825
Pośrednictwo pracy krajowe 6366
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8352
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5634
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 12077
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 7973
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5090
Zasoby informacji zawodowej 7164
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 25601
Szkolenia w trybie indywidualnym 19756
Szkolenia w trybie grupowym 12538
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 7443
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 11418
Pożyczka szkoleniowa 6872
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9191
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 74780
Wysokość świadczeń pieniężnych 37827
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 45771
Zasiłek dla bezrobotnych 43400
Prawo do zasiłku 31357
Utrata prawa do zasiłku 10537
Okres pobierania zasiłku 20251
Ubezpieczenie zdrowotne 20322
Dodatek aktywizacyjny 16758
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 10355
Staże 15132
Prace interwencyjne 6934
Roboty publiczne 5140
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 38143
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9051
Prace społecznie użyteczne 5814
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8159
Zwrot kosztów przejazdu 8781
Zwrot kosztów zakwaterowania 6232
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5352
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 8396
Szkolenia 16705
Staże 8786
Prace interwencyjne 6819
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4425
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6338
Zwrot kosztów przejazdu 4717
Zwrot kosztów zakwaterowania 4201
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4244
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10131
Inne finansowe formy wsparcia 7492
Bon stażowy 8082
Bon zatrudnieniowy 9425
Bon na zasiedlenie 8986
Bon szkoleniowy 5609
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5093
Dokumenty do pobrania 43431
Agencje zatrudnienia 11915
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 24112
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 101102
Zgłoszenie oferty pracy 23028
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7315
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5245
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 4746
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7553
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4142
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4651
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 40259
Pośrednictwo pracy krajowe 8833
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4142
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5208
Zwolnienia grupowe 6476
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7661
Staże 37848
Prace interwencyjne 8738
Roboty publiczne 5185
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 29835
Prace społecznie użyteczne 5823
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 8407
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7590
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 4623
Świadczenie aktywizacyjne 4443
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 5730
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 24648
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 6038
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 9453
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8119
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7098
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6738
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 7714
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 11506
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 6623
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12893
Dokumenty do pobrania 27847
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10192
INNE 4084
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 280253
Plan budynku 14948
Struktura Urzędu 17314
Schemat organizacyjny 11200
Struktura organizacyjna 9956
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 9986
Projekty EFS 17483
Trwające 8680
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 161
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) 1710
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 134
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II) 2798
Zakończone 6120
"Perspektywy" 4627
"Pierwsze kroki" 4682
"Wyprawa po złote runo" 5013
"Lepsze jutro" 4826
"Pomocna Dłoń" 5242
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 6886
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 4883
"Program doradczo-aktywizujący" 4910
"Wsparcie dla młodych" 6770
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5094
"Staż szansą na pracę" 8295
"Twój pomysł na firmę" 5426
"Eurokadry II" 4752
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4421
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6097
Eurokadry IV 1435
Aktywne katowiczanki 1636
Aktywność - krok w stronę pracy 1471
Na początek staż 1491
Restart kariery 1652
Kierunek przedsiębiorczość 3213
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) 75
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 103
Programy 14279
Trwające 8477
"Aktywny emeryt" 9599
Zakończone 6171
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11051
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3306
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 4594
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 5763
2015 rok 358
2012 rok 1663
2011 rok 4812
2010 rok 4978
2009 rok 5127
2008 rok 4622
2007 rok 5208
2006 rok 5132
Pliki do pobrania 1557
Analizy i statystyki 11145
Statystyki rynku pracy 6485
2017 145
2016 1447
2015 4736
2014 6099
2013 6748
2012 5714
2011 5651
2010 5180
2009 5198
2008 5089
2007 5067
2006 5176
2005 5189
2004 5051
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 11719
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 10198
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 8258
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 773
Przydatne linki 4303
Zamówienia publiczne 11634
Dokumenty do pobrania 19795
Praca w PUP 40801
Aktualne konkursy 37167
Rozstrzygnięte konkursy 6275
Tłumacz języka migowego 1466
Pomoc Prawna 1620