Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 261026
Oferty pracy inne 12965
Projekty realizowane przez PFRON 6855
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6387
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3775
Targi Pracy 5881
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 1035
Sprawdź termin wizyty 1524
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 29702
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8719
Przyznanie statusu bezrobotnego 10283
Utrata statusu bezrobotnego 8953
Utrata statusu poszukującego pracy 5525
Rejestracja bezrobotnych 103531
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 23711
Dokumenty niezbędne do rejestracji 62985
Rejestracja przez Internet 55124
Rejestracja poszukujących pracy 30061
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9254
Rejestracja przez Internet 29897
Dokumenty niezbędne do rejestracji 14031
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 32986
Prawa bezrobotnych 16744
Prawa poszukujących pracy 9557
Obowiązki bezrobotnych 17412
Obowiązki poszukujących pracy 8413
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 38817
Pośrednictwo pracy krajowe 6838
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8920
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6092
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 13224
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8629
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5481
Zasoby informacji zawodowej 7599
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 30445
Szkolenia w trybie indywidualnym 21897
Szkolenia w trybie grupowym 14139
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8222
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 12429
Pożyczka szkoleniowa 7632
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9865
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 80490
Wysokość świadczeń pieniężnych 41532
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 49962
Zasiłek dla bezrobotnych 46761
Prawo do zasiłku 34152
Utrata prawa do zasiłku 11285
Okres pobierania zasiłku 21687
Ubezpieczenie zdrowotne 22301
Dodatek aktywizacyjny 18396
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11127
Staże 16244
Prace interwencyjne 7450
Roboty publiczne 5553
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 44985
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10039
Prace społecznie użyteczne 6459
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9066
Zwrot kosztów przejazdu 9598
Zwrot kosztów zakwaterowania 6671
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5740
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9039
Szkolenia 17864
Staże 9589
Prace interwencyjne 7603
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4843
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6942
Zwrot kosztów przejazdu 5102
Zwrot kosztów zakwaterowania 4568
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4642
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10930
Inne finansowe formy wsparcia 8193
Bon stażowy 8973
Bon zatrudnieniowy 10199
Bon na zasiedlenie 10122
Bon szkoleniowy 6527
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5549
Dokumenty do pobrania 47965
Agencje zatrudnienia 12777
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 26465
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 113458
Zgłoszenie oferty pracy 26467
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7965
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5859
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5204
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8177
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4461
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5098
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 44276
Pośrednictwo pracy krajowe 9572
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4498
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5852
Zwolnienia grupowe 6915
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8390
Staże 43804
Prace interwencyjne 9943
Roboty publiczne 5559
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 33017
Prace społecznie użyteczne 6420
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9106
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8477
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5117
Świadczenie aktywizacyjne 4953
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 6683
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 27520
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7053
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 10249
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8668
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7739
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7233
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 9136
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 14474
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 7187
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 14530
Dokumenty do pobrania 31318
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11118
INNE 4781
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 312481
Plan budynku 15945
Struktura Urzędu 18891
Schemat organizacyjny 12301
Struktura organizacyjna 10949
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 11145
Projekty EFS 19463
Trwające 9308
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 1010
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 979
Zakończone 6621
"Perspektywy" 5123
"Pierwsze kroki" 5130
"Wyprawa po złote runo" 5430
"Lepsze jutro" 5376
"Pomocna Dłoń" 5694
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 7646
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5297
"Program doradczo-aktywizujący" 5394
"Wsparcie dla młodych" 7371
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5514
"Staż szansą na pracę" 9103
"Twój pomysł na firmę" 5932
"Eurokadry II" 5182
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4792
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6528
Eurokadry IV 1946
Aktywne katowiczanki 2067
Aktywność - krok w stronę pracy 1952
Na początek staż 2060
Restart kariery 2137
Kierunek przedsiębiorczość 3935
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 601
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 48
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 48
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 49
Programy 15463
Trwające 9252
"Aktywny emeryt" 10560
Zakończone 6720
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11966
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3886
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5445
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6165
2015 rok 842
2012 rok 2121
2011 rok 5286
2010 rok 5450
2009 rok 5704
2008 rok 5122
2007 rok 5694
2006 rok 5649
Pliki do pobrania 1990
Analizy i statystyki 12266
Statystyki rynku pracy 7094
2017 1214
2016 2101
2015 5214
2014 6615
2013 7296
2012 6188
2011 6093
2010 5707
2009 5598
2008 5503
2007 5463
2006 5570
2005 5645
2004 5415
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13371
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 10859
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 8929
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1503
Przydatne linki 4597
Zamówienia publiczne 12849
Dokumenty do pobrania 21865
Praca w PUP 45405
Aktualne konkursy 40874
Rozstrzygnięte konkursy 6797
Tłumacz języka migowego 2001
Pomoc Prawna 2460