Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 294388
Oferty pracy inne 15176
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7563
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2772
Sprawdź termin wizyty 9061
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 33213
Przyznanie statusu poszukującego pracy 10157
Przyznanie statusu bezrobotnego 11766
Utrata statusu bezrobotnego 10497
Utrata statusu poszukującego pracy 6500
Rejestracja bezrobotnych 123339
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 27942
Dokumenty niezbędne do rejestracji 74857
Rejestracja przez Internet 66767
Rejestracja poszukujących pracy 33347
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10564
Rejestracja przez Internet 34557
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15895
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 37409
Prawa bezrobotnych 18911
Prawa poszukujących pracy 11037
Obowiązki bezrobotnych 20255
Obowiązki poszukujących pracy 9691
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 44107
Pośrednictwo pracy krajowe 7770
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10509
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7379
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 15445
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 10065
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6352
Zasoby informacji zawodowej 8607
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 41883
Szkolenia w trybie indywidualnym 26313
Szkolenia w trybie grupowym 17424
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9962
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14610
Pożyczka szkoleniowa 9114
Przygotowanie zawodowe dorosłych 11340
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 89197
Wysokość świadczeń pieniężnych 47968
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 56180
Zasiłek dla bezrobotnych 53339
Prawo do zasiłku 39469
Utrata prawa do zasiłku 12764
Okres pobierania zasiłku 24253
Ubezpieczenie zdrowotne 25506
Dodatek aktywizacyjny 21687
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12477
Staże 18126
Prace interwencyjne 8478
Roboty publiczne 6366
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 57293
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11647
Prace społecznie użyteczne 7618
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10583
Zwrot kosztów przejazdu 11063
Zwrot kosztów zakwaterowania 7577
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6723
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10506
Szkolenia 19918
Staże 11297
Prace interwencyjne 8910
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5721
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7931
Zwrot kosztów przejazdu 5703
Zwrot kosztów zakwaterowania 5233
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5414
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12805
Inne finansowe formy wsparcia 9380
Bon stażowy 10366
Bon zatrudnieniowy 11687
Bon na zasiedlenie 12488
Bon szkoleniowy 7944
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6585
Dokumenty do pobrania 55547
Agencje zatrudnienia 14324
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 30999
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 139149
Zgłoszenie oferty pracy 33059
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9542
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 7247
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6381
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9592
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5537
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6163
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 51374
Pośrednictwo pracy krajowe 12229
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5511
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7284
Zwolnienia grupowe 7987
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9965
Staże 54033
Prace interwencyjne 12438
Roboty publiczne 6795
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 39148
Prace społecznie użyteczne 7905
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10596
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10366
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6335
Świadczenie aktywizacyjne 6272
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8549
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 34317
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8906
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11967
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 10043
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9185
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8296
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 13480
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 28677
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 14466
Zezwolenie na pracę sezonową 2340
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16901
Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców 281
Dokumenty do pobrania 39263
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12979
INNE 6610
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 367159
Plan budynku 18296
Struktura Urzędu 22401
Schemat organizacyjny 15380
Struktura organizacyjna 13425
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 13838
Projekty EFS 23485
Trwające 11067
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV) 1072
"Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+" 111
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)" 83
Zakończone 8134
"Perspektywy" 6615
"Pierwsze kroki" 6612
"Wyprawa po złote runo" 6841
"Lepsze jutro" 7020
"Pomocna Dłoń" 7276
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 9758
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6781
"Program doradczo-aktywizujący" 6870
"Wsparcie dla młodych" 8872
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6850
"Staż szansą na pracę" 11115
"Twój pomysł na firmę" 7189
"Eurokadry II" 6613
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5849
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7743
Eurokadry IV 3403
Aktywne katowiczanki 3433
Aktywność - krok w stronę pracy 3439
Na początek staż 3623
Restart kariery 3551
Kierunek przedsiębiorczość 5502
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 2029
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 1356
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 1484
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 1363
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 510
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 568
Programy 18037
Trwające 11114
"Aktywny emeryt" 12534
Zakończone 8223
Powiatowa Rada Rynku Pracy 14269
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5812
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 7282
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 7367
2015 rok 2326
2012 rok 3489
2011 rok 6758
2010 rok 6764
2009 rok 7032
2008 rok 6500
2007 rok 6989
2006 rok 7056
Pliki do pobrania 3316
Analizy i statystyki 14617
Statystyki rynku pracy 8796
2019 346
2018 2077
2017 3054
2016 3647
2015 6735
2014 8035
2013 8695
2012 7510
2011 7447
2010 7076
2009 6726
2008 6711
2007 6691
2006 6609
2005 6766
2004 6611
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 16528
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 12419
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10605
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 3191
Barometr Zawodów 1378
Przydatne linki 5228
Zamówienia publiczne 15102
Dokumenty do pobrania 26617
Praca w PUP 53840
Aktualne konkursy 47738
Rozstrzygnięte konkursy 8074