Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne BSI2011

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 248289
Oferty pracy inne 12250
Projekty realizowane przez PFRON 6522
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6097
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3510
Targi Pracy 5477
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 547
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 28346
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8291
Przyznanie statusu bezrobotnego 9750
Utrata statusu bezrobotnego 8522
Utrata statusu poszukującego pracy 5240
Rejestracja bezrobotnych 96977
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 22331
Dokumenty niezbędne do rejestracji 58806
Rejestracja przez Internet 52057
Rejestracja poszukujących pracy 28663
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8734
Rejestracja przez Internet 28142
Dokumenty niezbędne do rejestracji 13263
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 31379
Prawa bezrobotnych 15964
Prawa poszukujących pracy 9031
Obowiązki bezrobotnych 16441
Obowiązki poszukujących pracy 7982
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 36854
Pośrednictwo pracy krajowe 6517
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8558
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5778
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 12442
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8206
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5207
Zasoby informacji zawodowej 7315
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 27111
Szkolenia w trybie indywidualnym 20501
Szkolenia w trybie grupowym 13022
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 7713
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 11737
Pożyczka szkoleniowa 7142
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9410
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 76851
Wysokość świadczeń pieniężnych 39172
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 47478
Zasiłek dla bezrobotnych 44625
Prawo do zasiłku 32353
Utrata prawa do zasiłku 10838
Okres pobierania zasiłku 20822
Ubezpieczenie zdrowotne 21046
Dodatek aktywizacyjny 17423
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 10600
Staże 15557
Prace interwencyjne 7107
Roboty publiczne 5276
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 40581
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9361
Prace społecznie użyteczne 6064
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8521
Zwrot kosztów przejazdu 9133
Zwrot kosztów zakwaterowania 6383
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5483
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 8589
Szkolenia 17175
Staże 9117
Prace interwencyjne 7143
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4568
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6583
Zwrot kosztów przejazdu 4845
Zwrot kosztów zakwaterowania 4334
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4378
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10372
Inne finansowe formy wsparcia 7735
Bon stażowy 8468
Bon zatrudnieniowy 9717
Bon na zasiedlenie 9429
Bon szkoleniowy 5933
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5226
Dokumenty do pobrania 44970
Agencje zatrudnienia 12200
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 24940
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 105555
Zgłoszenie oferty pracy 24263
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7534
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5447
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 4895
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7790
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4241
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4805
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 41715
Pośrednictwo pracy krajowe 9100
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4268
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5460
Zwolnienia grupowe 6637
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7993
Staże 40304
Prace interwencyjne 9149
Roboty publiczne 5319
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 30950
Prace społecznie użyteczne 6033
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 8618
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7910
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 4795
Świadczenie aktywizacyjne 4609
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 6038
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 25935
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 6376
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 9750
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8329
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7329
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6956
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8282
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 12352
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 6798
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 13489
Dokumenty do pobrania 29186
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10457
INNE 4310
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 291531
Plan budynku 15316
Struktura Urzędu 17879
Schemat organizacyjny 11588
Struktura organizacyjna 10288
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10335
Projekty EFS 18302
Trwające 8909
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 402
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) 1896
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 345
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II) 2972
Zakończone 6318
"Perspektywy" 4828
"Pierwsze kroki" 4862
"Wyprawa po złote runo" 5154
"Lepsze jutro" 4993
"Pomocna Dłoń" 5415
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 7138
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5020
"Program doradczo-aktywizujący" 5086
"Wsparcie dla młodych" 7030
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5257
"Staż szansą na pracę" 8595
"Twój pomysł na firmę" 5627
"Eurokadry II" 4916
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4551
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6241
Eurokadry IV 1601
Aktywne katowiczanki 1787
Aktywność - krok w stronę pracy 1649
Na początek staż 1691
Restart kariery 1808
Kierunek przedsiębiorczość 3535
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) 220
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 258
Programy 14727
Trwające 8705
"Aktywny emeryt" 10001
Zakończone 6355
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11469
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3534
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 4906
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 5905
2015 rok 487
2012 rok 1819
2011 rok 4971
2010 rok 5122
2009 rok 5318
2008 rok 4777
2007 rok 5371
2006 rok 5291
Pliki do pobrania 1704
Analizy i statystyki 11595
Statystyki rynku pracy 6750
2017 624
2016 1728
2015 4942
2014 6309
2013 6943
2012 5924
2011 5819
2010 5365
2009 5349
2008 5242
2007 5210
2006 5313
2005 5396
2004 5176
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12435
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 10500
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 8565
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1093
Przydatne linki 4395
Zamówienia publiczne 12113
Dokumenty do pobrania 20439
Praca w PUP 42212
Aktualne konkursy 38324
Rozstrzygnięte konkursy 6454
Tłumacz języka migowego 1627
Pomoc Prawna 1933