Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne BSI2011

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 252233
Oferty pracy inne 12493
Projekty realizowane przez PFRON 6624
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6177
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3598
Targi Pracy 5596
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 686
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 28770
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8437
Przyznanie statusu bezrobotnego 9921
Utrata statusu bezrobotnego 8673
Utrata statusu poszukującego pracy 5338
Rejestracja bezrobotnych 99033
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 22784
Dokumenty niezbędne do rejestracji 60049
Rejestracja przez Internet 53070
Rejestracja poszukujących pracy 29104
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8908
Rejestracja przez Internet 28692
Dokumenty niezbędne do rejestracji 13481
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 31875
Prawa bezrobotnych 16201
Prawa poszukujących pracy 9214
Obowiązki bezrobotnych 16759
Obowiązki poszukujących pracy 8124
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 37437
Pośrednictwo pracy krajowe 6622
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8677
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5864
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 12623
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8331
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5290
Zasoby informacji zawodowej 7407
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 27955
Szkolenia w trybie indywidualnym 20887
Szkolenia w trybie grupowym 13327
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 7856
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 11936
Pożyczka szkoleniowa 7290
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9558
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 78052
Wysokość świadczeń pieniężnych 39912
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 48337
Zasiłek dla bezrobotnych 45288
Prawo do zasiłku 32890
Utrata prawa do zasiłku 10980
Okres pobierania zasiłku 21094
Ubezpieczenie zdrowotne 21454
Dodatek aktywizacyjny 17692
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 10750
Staże 15786
Prace interwencyjne 7228
Roboty publiczne 5354
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 41941
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9566
Prace społecznie użyteczne 6186
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8672
Zwrot kosztów przejazdu 9282
Zwrot kosztów zakwaterowania 6478
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5555
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 8701
Szkolenia 17383
Staże 9267
Prace interwencyjne 7258
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4663
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6690
Zwrot kosztów przejazdu 4924
Zwrot kosztów zakwaterowania 4408
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4463
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10524
Inne finansowe formy wsparcia 7887
Bon stażowy 8616
Bon zatrudnieniowy 9855
Bon na zasiedlenie 9599
Bon szkoleniowy 6160
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5322
Dokumenty do pobrania 45972
Agencje zatrudnienia 12385
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 25372
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 108068
Zgłoszenie oferty pracy 24892
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7673
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5572
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 4987
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7913
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4319
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4891
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 42503
Pośrednictwo pracy krajowe 9252
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4345
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5570
Zwolnienia grupowe 6728
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8125
Staże 41486
Prace interwencyjne 9320
Roboty publiczne 5403
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 31512
Prace społecznie użyteczne 6149
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 8779
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8092
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 4890
Świadczenie aktywizacyjne 4720
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 6209
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 26441
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 6558
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 9898
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8433
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7442
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7047
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 8631
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 13066
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 6942
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 13831
Dokumenty do pobrania 29898
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10658
INNE 4472
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 297840
Plan budynku 15506
Struktura Urzędu 18147
Schemat organizacyjny 11798
Struktura organizacyjna 10497
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10548
Projekty EFS 18629
Trwające 9025
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 541
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) 2013
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 472
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II) 3083
Zakończone 6412
"Perspektywy" 4936
"Pierwsze kroki" 4946
"Wyprawa po złote runo" 5243
"Lepsze jutro" 5122
"Pomocna Dłoń" 5509
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 7287
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5134
"Program doradczo-aktywizujący" 5199
"Wsparcie dla młodych" 7155
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5345
"Staż szansą na pracę" 8765
"Twój pomysł na firmę" 5718
"Eurokadry II" 5006
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4629
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6331
Eurokadry IV 1729
Aktywne katowiczanki 1881
Aktywność - krok w stronę pracy 1752
Na początek staż 1816
Restart kariery 1922
Kierunek przedsiębiorczość 3699
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) 302
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 339
Programy 14957
Trwające 8887
"Aktywny emeryt" 10193
Zakończone 6496
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11619
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3640
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 5067
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 5995
2015 rok 597
2012 rok 1919
2011 rok 5085
2010 rok 5219
2009 rok 5440
2008 rok 4877
2007 rok 5479
2006 rok 5400
Pliki do pobrania 1801
Analizy i statystyki 11834
Statystyki rynku pracy 6869
2017 809
2016 1866
2015 5037
2014 6417
2013 7064
2012 6006
2011 5908
2010 5483
2009 5427
2008 5335
2007 5292
2006 5392
2005 5480
2004 5254
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12713
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 10618
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 8678
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 1222
Przydatne linki 4462
Zamówienia publiczne 12310
Dokumenty do pobrania 20775
Praca w PUP 43161
Aktualne konkursy 39106
Rozstrzygnięte konkursy 6572
Tłumacz języka migowego 1758
Pomoc Prawna 2094