Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 274575
Oferty pracy inne 13794
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6793
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 1792
Sprawdź termin wizyty 4419
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 31169
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9310
Przyznanie statusu bezrobotnego 10910
Utrata statusu bezrobotnego 9543
Utrata statusu poszukującego pracy 5914
Rejestracja bezrobotnych 110536
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 25358
Dokumenty niezbędne do rejestracji 67160
Rejestracja przez Internet 58532
Rejestracja poszukujących pracy 31416
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9772
Rejestracja przez Internet 31846
Dokumenty niezbędne do rejestracji 14929
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 34778
Prawa bezrobotnych 17663
Prawa poszukujących pracy 10195
Obowiązki bezrobotnych 18661
Obowiązki poszukujących pracy 8948
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 41130
Pośrednictwo pracy krajowe 7269
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9707
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6640
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 14213
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9214
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5868
Zasoby informacji zawodowej 8051
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 34625
Szkolenia w trybie indywidualnym 23680
Szkolenia w trybie grupowym 15531
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 8910
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 13339
Pożyczka szkoleniowa 8312
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10584
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 84364
Wysokość świadczeń pieniężnych 44272
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 52279
Zasiłek dla bezrobotnych 49331
Prawo do zasiłku 36099
Utrata prawa do zasiłku 11947
Okres pobierania zasiłku 22663
Ubezpieczenie zdrowotne 23715
Dodatek aktywizacyjny 19771
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11759
Staże 17137
Prace interwencyjne 7912
Roboty publiczne 5954
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 50309
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10780
Prace społecznie użyteczne 7069
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9786
Zwrot kosztów przejazdu 10277
Zwrot kosztów zakwaterowania 7034
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6146
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9725
Szkolenia 18788
Staże 10331
Prace interwencyjne 8265
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5223
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7410
Zwrot kosztów przejazdu 5389
Zwrot kosztów zakwaterowania 4866
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5021
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11771
Inne finansowe formy wsparcia 8712
Bon stażowy 9614
Bon zatrudnieniowy 10877
Bon na zasiedlenie 11183
Bon szkoleniowy 7225
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5964
Dokumenty do pobrania 51189
Agencje zatrudnienia 13461
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 28337
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 124854
Zgłoszenie oferty pracy 29146
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 8698
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6494
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5737
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8879
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4957
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5597
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 47560
Pośrednictwo pracy krajowe 10725
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4951
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6498
Zwolnienia grupowe 7433
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9050
Staże 48507
Prace interwencyjne 11112
Roboty publiczne 6076
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 35922
Prace społecznie użyteczne 7124
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9823
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9343
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5673
Świadczenie aktywizacyjne 5560
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7568
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 30381
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 7930
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11063
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9266
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8454
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7719
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 11131
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 20736
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 9983
Zezwolenie na pracę sezonową 1000
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 15788
Dokumenty do pobrania 34994
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11971
INNE 5550
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 337358
Plan budynku 16862
Struktura Urzędu 20290
Schemat organizacyjny 13509
Struktura organizacyjna 11874
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12222
Projekty EFS 21102
Trwające 9931
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 1927
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 1857
Zakończone 7124
"Perspektywy" 5630
"Pierwsze kroki" 5599
"Wyprawa po złote runo" 5889
"Lepsze jutro" 5990
"Pomocna Dłoń" 6192
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8426
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5773
"Program doradczo-aktywizujący" 5881
"Wsparcie dla młodych" 7934
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5925
"Staż szansą na pracę" 9947
"Twój pomysł na firmę" 6435
"Eurokadry II" 5634
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5205
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7064
Eurokadry IV 2462
Aktywne katowiczanki 2487
Aktywność - krok w stronę pracy 2477
Na początek staż 2588
Restart kariery 2588
Kierunek przedsiębiorczość 4472
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1070
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 474
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 483
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 463
Programy 16480
Trwające 9989
"Aktywny emeryt" 11289
Zakończone 7211
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12819
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4575
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 6211
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6540
2015 rok 1339
2012 rok 2615
2011 rok 5767
2010 rok 5920
2009 rok 6170
2008 rok 5558
2007 rok 6149
2006 rok 6125
Pliki do pobrania 2416
Analizy i statystyki 13136
Statystyki rynku pracy 7648
2018 684
2017 1840
2016 2617
2015 5817
2014 7066
2013 7811
2012 6603
2011 6539
2010 6144
2009 5928
2008 5881
2007 5832
2006 5921
2005 6051
2004 5745
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 14812
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11500
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9546
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 2181
Barometr Zawodów 506
Przydatne linki 4842
Zamówienia publiczne 13773
Dokumenty do pobrania 23763
Praca w PUP 49170
Aktualne konkursy 43972
Rozstrzygnięte konkursy 7315
Tłumacz języka migowego 2486
Pomoc Prawna 3323