Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne BSI2011

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 234674
Oferty pracy inne 11515
Projekty realizowane przez PFRON 6114
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 5734
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3281
Targi Pracy 4969
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 26811
Przyznanie statusu poszukującego pracy 7874
Przyznanie statusu bezrobotnego 9193
Utrata statusu bezrobotnego 7845
Utrata statusu poszukującego pracy 4973
Rejestracja bezrobotnych 90013
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 20971
Dokumenty niezbędne do rejestracji 54024
Rejestracja przez Internet 48879
Rejestracja poszukujących pracy 27336
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8332
Rejestracja przez Internet 25954
Dokumenty niezbędne do rejestracji 12420
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 29710
Prawa bezrobotnych 15110
Prawa poszukujących pracy 8568
Obowiązki bezrobotnych 15087
Obowiązki poszukujących pracy 7585
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 34642
Pośrednictwo pracy krajowe 6171
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8026
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5477
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 11507
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 7559
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 4974
Zasoby informacji zawodowej 6933
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 24073
Szkolenia w trybie indywidualnym 18835
Szkolenia w trybie grupowym 12032
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 7210
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 10829
Pożyczka szkoleniowa 6655
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8921
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 72380
Wysokość świadczeń pieniężnych 36139
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 44536
Zasiłek dla bezrobotnych 42072
Prawo do zasiłku 30192
Utrata prawa do zasiłku 10109
Okres pobierania zasiłku 19547
Ubezpieczenie zdrowotne 19446
Dodatek aktywizacyjny 15974
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 10010
Staże 14709
Prace interwencyjne 6781
Roboty publiczne 5004
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 35468
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 8688
Prace społecznie użyteczne 5679
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 7814
Zwrot kosztów przejazdu 8335
Zwrot kosztów zakwaterowania 6031
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5203
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 8110
Szkolenia 16103
Staże 8308
Prace interwencyjne 6393
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4315
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6019
Zwrot kosztów przejazdu 4601
Zwrot kosztów zakwaterowania 4109
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4148
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9676
Inne finansowe formy wsparcia 7283
Bon stażowy 7545
Bon zatrudnieniowy 8948
Bon na zasiedlenie 8379
Bon szkoleniowy 5232
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 4949
Dokumenty do pobrania 41768
Agencje zatrudnienia 11638
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 23163
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 95183
Zgłoszenie oferty pracy 21967
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7049
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5128
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 4660
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7264
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4054
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4514
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 37176
Pośrednictwo pracy krajowe 8590
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4037
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 4962
Zwolnienia grupowe 6200
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7164
Staże 35191
Prace interwencyjne 8232
Roboty publiczne 5014
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 28344
Prace społecznie użyteczne 5526
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 8125
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7055
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 4428
Świadczenie aktywizacyjne 4247
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 5310
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 20967
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 5627
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 9051
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 7854
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 6857
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6450
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 7208
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 10552
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 6349
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 11945
Dokumenty do pobrania 26251
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9823
INNE 3879
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 269973
Plan budynku 14438
Struktura Urzędu 16751
Schemat organizacyjny 10755
Struktura organizacyjna 9687
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 9576
Projekty EFS 16572
Trwające 8519
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) 1474
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) 3853
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II) 2503
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 6241
Zakończone 5970
"Perspektywy" 4512
"Pierwsze kroki" 4560
"Wyprawa po złote runo" 4905
"Lepsze jutro" 4654
"Pomocna Dłoń" 5101
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 6645
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 4744
"Program doradczo-aktywizujący" 4748
"Wsparcie dla młodych" 6429
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 4967
"Staż szansą na pracę" 7916
"Twój pomysł na firmę" 5235
"Eurokadry II" 4642
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4321
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 5944
Eurokadry IV 1304
Aktywne katowiczanki 1488
Aktywność - krok w stronę pracy 1297
Na początek staż 1359
Restart kariery 1516
Kierunek przedsiębiorczość 2825
Programy 13809
Trwające 8283
"Aktywny emeryt" 9043
Zakończone 6039
Powiatowa Rada Rynku Pracy 10527
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 2969
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 4116
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 5675
2015 rok 207
2012 rok 1550
2011 rok 4699
2010 rok 4875
2009 rok 4991
2008 rok 4511
2007 rok 5094
2006 rok 5025
Pliki do pobrania 1428
Analizy i statystyki 10793
Statystyki rynku pracy 6283
2016 1200
2015 4524
2014 5950
2013 6634
2012 5595
2011 5553
2010 5068
2009 5112
2008 4995
2007 4989
2006 5074
2005 5074
2004 4958
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 10808
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 9826
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 7865
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 397
Przydatne linki 4246
Zamówienia publiczne 11058
Dokumenty do pobrania 19210
Praca w PUP 39503
Aktualne konkursy 36162
Rozstrzygnięte konkursy 6130
Tłumacz języka migowego 1316
Pomoc Prawna 1282