Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 277742
Oferty pracy inne 13966
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 6889
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2000
Sprawdź termin wizyty 5087
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 31494
Przyznanie statusu poszukującego pracy 9426
Przyznanie statusu bezrobotnego 11021
Utrata statusu bezrobotnego 9671
Utrata statusu poszukującego pracy 5958
Rejestracja bezrobotnych 112795
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 25799
Dokumenty niezbędne do rejestracji 68556
Rejestracja przez Internet 59865
Rejestracja poszukujących pracy 31670
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 9869
Rejestracja przez Internet 32312
Dokumenty niezbędne do rejestracji 15105
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 35207
Prawa bezrobotnych 17855
Prawa poszukujących pracy 10327
Obowiązki bezrobotnych 18978
Obowiązki poszukujących pracy 9055
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 41602
Pośrednictwo pracy krajowe 7316
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 9808
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6741
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 14403
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 9340
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5921
Zasoby informacji zawodowej 8128
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 35763
Szkolenia w trybie indywidualnym 24074
Szkolenia w trybie grupowym 15797
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 9066
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 13580
Pożyczka szkoleniowa 8385
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10693
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 85152
Wysokość świadczeń pieniężnych 45025
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 52972
Zasiłek dla bezrobotnych 50010
Prawo do zasiłku 36617
Utrata prawa do zasiłku 12071
Okres pobierania zasiłku 22880
Ubezpieczenie zdrowotne 24084
Dodatek aktywizacyjny 20146
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 11874
Staże 17266
Prace interwencyjne 7991
Roboty publiczne 6000
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 51558
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 10866
Prace społecznie użyteczne 7125
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 9913
Zwrot kosztów przejazdu 10436
Zwrot kosztów zakwaterowania 7092
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6214
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 9864
Szkolenia 19020
Staże 10526
Prace interwencyjne 8417
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5271
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 7514
Zwrot kosztów przejazdu 5430
Zwrot kosztów zakwaterowania 4901
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5088
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11983
Inne finansowe formy wsparcia 8789
Bon stażowy 9733
Bon zatrudnieniowy 10995
Bon na zasiedlenie 11438
Bon szkoleniowy 7345
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6044
Dokumenty do pobrania 51893
Agencje zatrudnienia 13619
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 28802
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 127143
Zgłoszenie oferty pracy 29831
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 8837
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 6607
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 5822
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8973
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5030
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 5671
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 48119
Pośrednictwo pracy krajowe 11039
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5011
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 6635
Zwolnienia grupowe 7493
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9192
Staże 49658
Prace interwencyjne 11356
Roboty publiczne 6169
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 36580
Prace społecznie użyteczne 7245
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 9941
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9513
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 5776
Świadczenie aktywizacyjne 5652
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 7681
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 30976
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 8081
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 11226
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 9370
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 8551
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 7801
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 11617
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 22264
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 10731
Zezwolenie na pracę sezonową 1249
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 16051
Dokumenty do pobrania 35854
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 12149
INNE 5708
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 343365
Plan budynku 17014
Struktura Urzędu 20568
Schemat organizacyjny 13787
Struktura organizacyjna 12027
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 12396
Projekty EFS 21426
Trwające 10002
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 2102
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 2065
Zakończone 7193
"Perspektywy" 5697
"Pierwsze kroki" 5679
"Wyprawa po złote runo" 5947
"Lepsze jutro" 6075
"Pomocna Dłoń" 6274
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 8515
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 5833
"Program doradczo-aktywizujący" 5942
"Wsparcie dla młodych" 7995
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5971
"Staż szansą na pracę" 10027
"Twój pomysł na firmę" 6534
"Eurokadry II" 5694
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5268
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7138
Eurokadry IV 2523
Aktywne katowiczanki 2541
Aktywność - krok w stronę pracy 2580
Na początek staż 2654
Restart kariery 2643
Kierunek przedsiębiorczość 4566
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 1143
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 528
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 542
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 514
Programy 16671
Trwające 10109
"Aktywny emeryt" 11434
Zakończone 7309
Powiatowa Rada Rynku Pracy 12969
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 4709
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 6325
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 6578
2015 rok 1400
2012 rok 2673
2011 rok 5873
2010 rok 5974
2009 rok 6241
2008 rok 5613
2007 rok 6191
2006 rok 6186
Pliki do pobrania 2485
Analizy i statystyki 13316
Statystyki rynku pracy 7759
2018 825
2017 1940
2016 2695
2015 5875
2014 7127
2013 7886
2012 6699
2011 6602
2010 6197
2009 5978
2008 5929
2007 5884
2006 5976
2005 6102
2004 5787
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 15084
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 11574
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 9672
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 2330
Barometr Zawodów 597
Przydatne linki 4889
Zamówienia publiczne 13983
Dokumenty do pobrania 24240
Praca w PUP 49942
Aktualne konkursy 44571
Rozstrzygnięte konkursy 7398
Tłumacz języka migowego 2569
Pomoc Prawna 3527