Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Statystyki graficzne BSI2011

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 244083
Oferty pracy inne 12019
Projekty realizowane przez PFRON 6405
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 5996
Projekt pt. "ICT dla niepełnosprawnych" 3416
Targi Pracy 5335
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 381
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 27931
Przyznanie statusu poszukującego pracy 8148
Przyznanie statusu bezrobotnego 9574
Utrata statusu bezrobotnego 8366
Utrata statusu poszukującego pracy 5144
Rejestracja bezrobotnych 94951
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 21895
Dokumenty niezbędne do rejestracji 57492
Rejestracja przez Internet 51080
Rejestracja poszukujących pracy 28257
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 8622
Rejestracja przez Internet 27622
Dokumenty niezbędne do rejestracji 13050
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 30854
Prawa bezrobotnych 15724
Prawa poszukujących pracy 8875
Obowiązki bezrobotnych 16108
Obowiązki poszukujących pracy 7836
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 36219
Pośrednictwo pracy krajowe 6414
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 8436
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5676
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 12186
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 8057
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 5137
Zasoby informacji zawodowej 7223
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 26219
Szkolenia w trybie indywidualnym 20071
Szkolenia w trybie grupowym 12706
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 7549
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 11560
Pożyczka szkoleniowa 6947
Przygotowanie zawodowe dorosłych 9287
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 75618
Wysokość świadczeń pieniężnych 38382
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 46509
Zasiłek dla bezrobotnych 43952
Prawo do zasiłku 31812
Utrata prawa do zasiłku 10684
Okres pobierania zasiłku 20541
Ubezpieczenie zdrowotne 20631
Dodatek aktywizacyjny 17082
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 10462
Staże 15285
Prace interwencyjne 7006
Roboty publiczne 5192
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 39071
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 9146
Prace społecznie użyteczne 5880
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 8311
Zwrot kosztów przejazdu 9001
Zwrot kosztów zakwaterowania 6286
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 5404
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 8474
Szkolenia 16941
Staże 8945
Prace interwencyjne 7001
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4470
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6473
Zwrot kosztów przejazdu 4754
Zwrot kosztów zakwaterowania 4245
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 4293
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10221
Inne finansowe formy wsparcia 7570
Bon stażowy 8238
Bon zatrudnieniowy 9533
Bon na zasiedlenie 9176
Bon szkoleniowy 5746
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 5137
Dokumenty do pobrania 44016
Agencje zatrudnienia 12008
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 24459
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 102793
Zgłoszenie oferty pracy 23506
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 7387
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 5321
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 4801
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 7619
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4173
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4702
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 40869
Pośrednictwo pracy krajowe 8932
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4180
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 5320
Zwolnienia grupowe 6541
Przygotowanie zawodowe dorosłych 7830
Staże 38869
Prace interwencyjne 8921
Roboty publiczne 5247
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 30311
Prace społecznie użyteczne 5885
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 8498
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7724
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 4675
Świadczenie aktywizacyjne 4502
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 5831
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 25232
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 6150
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 9580
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 8204
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 7187
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 6829
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 7902
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 11851
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji 6674
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 13145
Dokumenty do pobrania 28365
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 10276
INNE 4152
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 284410
Plan budynku 15070
Struktura Urzędu 17512
Schemat organizacyjny 11360
Struktura organizacyjna 10073
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 10090
Projekty EFS 17833
Trwające 8767
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 248
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II) 1779
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 211
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (II) 2862
Zakończone 6202
"Perspektywy" 4693
"Pierwsze kroki" 4737
"Wyprawa po złote runo" 5061
"Lepsze jutro" 4887
"Pomocna Dłoń" 5304
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 6950
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 4930
"Program doradczo-aktywizujący" 4967
"Wsparcie dla młodych" 6900
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 5151
"Staż szansą na pracę" 8396
"Twój pomysł na firmę" 5488
"Eurokadry II" 4811
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 4466
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 6145
Eurokadry IV 1495
Aktywne katowiczanki 1693
Aktywność - krok w stronę pracy 1526
Na początek staż 1558
Restart kariery 1702
Kierunek przedsiębiorczość 3359
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I) 121
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 152
Programy 14429
Trwające 8557
"Aktywny emeryt" 9781
Zakończone 6229
Powiatowa Rada Rynku Pracy 11265
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 3382
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 4740
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 5801
2015 rok 406
2012 rok 1711
2011 rok 4866
2010 rok 5029
2009 rok 5198
2008 rok 4673
2007 rok 5259
2006 rok 5191
Pliki do pobrania 1613
Analizy i statystyki 11283
Statystyki rynku pracy 6566
2017 258
2016 1536
2015 4809
2014 6173
2013 6803
2012 5784
2011 5702
2010 5230
2009 5243
2008 5148
2007 5115
2006 5226
2005 5250
2004 5096
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12060
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 10347
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 8421
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 965
Przydatne linki 4332
Zamówienia publiczne 11880
Dokumenty do pobrania 19999
Praca w PUP 41345
Aktualne konkursy 37597
Rozstrzygnięte konkursy 6333
Tłumacz języka migowego 1520
Pomoc Prawna 1772