Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 297833
Oferty pracy inne 15409
Praca w spółdzielni socjalnej (gastronomia/kosmetyki naturalne) 7675
Projekt „Nowa szansa-nowa praca” 2912
Sprawdź termin wizyty 9969
Status bezrobotnego i poszukującego pracy 33589
Przyznanie statusu poszukującego pracy 10307
Przyznanie statusu bezrobotnego 11931
Utrata statusu bezrobotnego 10693
Utrata statusu poszukującego pracy 6635
Rejestracja bezrobotnych 125452
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 28353
Dokumenty niezbędne do rejestracji 76394
Rejestracja przez Internet 68031
Rejestracja poszukujących pracy 33717
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 10706
Rejestracja przez Internet 35198
Dokumenty niezbędne do rejestracji 16056
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 37935
Prawa bezrobotnych 19163
Prawa poszukujących pracy 11199
Obowiązki bezrobotnych 20562
Obowiązki poszukujących pracy 9889
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 44673
Pośrednictwo pracy krajowe 7886
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG (EURES, w tym usługi transgraniczne) 10699
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7566
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ) 15665
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy pn. "Szukam pracy" 10230
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych 6465
Zasoby informacji zawodowej 8719
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 43196
Szkolenia w trybie indywidualnym 26770
Szkolenia w trybie grupowym 17754
Finansowanie kosztów egzaminów i licencji 10174
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 14834
Pożyczka szkoleniowa 9273
Przygotowanie zawodowe dorosłych 11524
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 90149
Wysokość świadczeń pieniężnych 48746
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 57254
Zasiłek dla bezrobotnych 54101
Prawo do zasiłku 40135
Utrata prawa do zasiłku 13042
Okres pobierania zasiłku 24528
Ubezpieczenie zdrowotne 25883
Dodatek aktywizacyjny 22082
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 12616
Staże 18322
Prace interwencyjne 8586
Roboty publiczne 6459
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 58462
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11789
Prace społecznie użyteczne 7725
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 10713
Zwrot kosztów przejazdu 11219
Zwrot kosztów zakwaterowania 7719
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 6834
Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych 10662
Szkolenia 20088
Staże 11454
Prace interwencyjne 9020
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5832
Finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych 8026
Zwrot kosztów przejazdu 5801
Zwrot kosztów zakwaterowania 5315
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 5488
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 12987
Inne finansowe formy wsparcia 9536
Bon stażowy 10528
Bon zatrudnieniowy 11828
Bon na zasiedlenie 12731
Bon szkoleniowy 8117
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 6739
Dokumenty do pobrania 56338
Agencje zatrudnienia 14476
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 31680
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 141345
Zgłoszenie oferty pracy 33827
Zgłaszanie ofert pracy przez Internet 9685
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail 7377
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny 6484
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 9712
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 5635
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 6254
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 51960
Pośrednictwo pracy krajowe 12458
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 5607
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 7406
Zwolnienia grupowe 8097
Przygotowanie zawodowe dorosłych 10122
Staże 55165
Prace interwencyjne 12640
Roboty publiczne 6911
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 39537
Prace społecznie użyteczne 8020
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 10722
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 10521
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 6439
Świadczenie aktywizacyjne 6390
Refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 8721
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 34998
Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 9073
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 12143
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu 10184
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 9312
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 8412
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 13888
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 29877
Zatrudnianie obywateli Republiki Armenii, Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Rosji i Ukrainy 15365
Zezwolenie na pracę sezonową 2591
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 17066
Ulotki dot. zatrudniania cudzoziemców 380
Dokumenty do pobrania 39920
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 13178
INNE 6783
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 371974
Plan budynku 18474
Struktura Urzędu 22717
Schemat organizacyjny 15651
Struktura organizacyjna 13650
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno – Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 14087
Projekty EFS 23799
Trwające 11188
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (IV) 1281
"Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+" 1389
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)" 621
Zakończone 8236
"Perspektywy" 6697
"Pierwsze kroki" 6728
"Wyprawa po złote runo" 6935
"Lepsze jutro" 7137
"Pomocna Dłoń" 7389
"Punkty Pomocy Koleżeńskiej" 9976
"Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery" 6903
"Program doradczo-aktywizujący" 6984
"Wsparcie dla młodych" 8956
"Eurokadry - nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" 6968
"Staż szansą na pracę" 11265
"Twój pomysł na firmę" 7296
"Eurokadry II" 6738
"Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim Urzędzie Pracy" 5954
"Katowicka strefa aktywizacji i zatrudnienia" 7841
Eurokadry IV 3501
Aktywne katowiczanki 3543
Aktywność - krok w stronę pracy 3537
Na początek staż 3777
Restart kariery 3669
Kierunek przedsiębiorczość 5596
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (I) 2148
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (II)" 1436
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (I)" 1611
"Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejstrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (II)" 1469
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Katowice (III) 588
Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III) 700
Programy 18253
Trwające 11278
"Aktywny emeryt" 12654
Zakończone 8342
Powiatowa Rada Rynku Pracy 14523
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 5957
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy 7433
Archiwum uchwał Powiatowej Rady zatrudnienia 7474
2015 rok 2472
2012 rok 3591
2011 rok 6876
2010 rok 6869
2009 rok 7128
2008 rok 6620
2007 rok 7085
2006 rok 7192
Pliki do pobrania 3422
Analizy i statystyki 14891
Statystyki rynku pracy 8987
2019 589
2018 2242
2017 3220
2016 3787
2015 6830
2014 8142
2013 8782
2012 7585
2011 7534
2010 7177
2009 6830
2008 6815
2007 6803
2006 6682
2005 6868
2004 6753
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 16841
Bezrobocie w podziale na dzielnice miasta Katowice 12535
Statystyki dotyczące osób niepełnosprawnych 10780
Raport - Zarobki Mieszkańców Śląska w 2016 roku 3349
Barometr Zawodów 1511
Przydatne linki 5317
Zamówienia publiczne 15269
Dokumenty do pobrania 27090
Praca w PUP 54569
Aktualne konkursy 48312
Rozstrzygnięte konkursy 8217