Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Archiwalne aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie – Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, iż od dnia 01 lutego 2018r. REJESTROWANE będą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi złożone wyłącznie drogą elektroniczną

Czytaj aktualność: Zatrudnianie Cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i Pracodawcy w ramach posiadanego limitu środków na rok 2018.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza  nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (III)”.

Czytaj aktualność: Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (RPO WSL)
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Lokalizacja Stanowisko Miejsc Ważność
Targi Pracy Katowice CAZ nie dotyczy od 2012-10-10
do 2013-12-31
< poprzednia 1 2 następna >