Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Zajęcia aktywizacyjne

 

Zajęcia aktywizacyjne są to krótkie 2-dniowe lub 3-dniowe spotkania grupowe, których celem jest nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do samodzielnego poszukiwania pracy. Zajęcia kierowane są do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Prowadzone są w formie warsztatowej dla grup liczących do 16 osób przez Lidera Klubu Pracy.

 

Zajęcia aktywizacyjne realizowane są przez 2 dni (6 godzin) oraz 3 dni (9 godzin) pod nazwą:

 

 • Od bezrobocia do zatrudnienia, czyli jak wrócić na rynek pracy” (3 dni)
 • Autoprezentacja pisemna i ustna w procesie poszukiwania pracy” (3 dni)
 • Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem komputera” (2 dni)
 • Internet jako narzędzie poszukiwania pracy” (2 dni)
 • Rozmowa rekrutacyjna w procesie poszukiwania pracy” (3 dni)
 • Strategia poszukiwania pracy” (3 dni)

 

Zakres tematyczny zajęć skierowany do osób, które są zainteresowane:

 

 • chęcią poznania wiedzy na temat metod i sposobów poszukiwania pracy,
 • poznaniem potencjalnych dróg aktywności zawodowej, zmianą sposobu myślenia na temat rynku pracy,
 • stworzeniem bilansu własnych umiejętności i mocnych stron,
 • przygotowaniem do spotkania z pracodawcą,
 • rozwijaniem elastycznej i otwartej komunikacji,
 • poznaniem roli komunikacji werbalnej i mowy ciała w poszukiwaniu pracy,
 • wzmocnieniem pewności siebie,
 • poznaniem zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • nabyciem umiejętności związanych z tworzeniem CV, listu motywacyjnego, podania o pracę,
 • poznaniem pojęcia asertywności, praw asertywności i zachowań asertywnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/259 - 95 – 03, 32/259 - 82 – 63 wew. 303 lub 319 lub w siedzibie tutejszego urzęduw godz. 8:00 – 15:00 w pokojach nr 2 lub 9/I piętro (Klub Pracy).

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w zajęciach aktywizacyjnych przyjmują doradcy zawodowi

lub liderzy klubu pracy.


Forma aktywizacji dodana przez: Jakub Solata (2012-10-03 09:21:19)
Data publikacji : 2012-10-03

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/aktualnosc/36/zajecia-aktywizacyjne