Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Grupowa informacja zawodowa

1. Nazwa i zakres grupowej informacji zawodowej: "Usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy"

 

Zakres tematyczny spotkania grupowego dotyczy następujących zagadnień:

 • podstawowe usługi i instrumenty rynku pracy,
 • możliwości ubiegania się o przeszkolenie zawodowe lub szkolenie dotyczące nabycia umiejętności poszukiwania pracy,
 • możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej

 

2. Czas trwania: spotkanie jednodniowe (1 godz.).

 

3. Sposób realizacji: wykład z prezentacją multimedialną.

 

4. Wymagania wstępne dla uczestników grupowej informacji zawodowej: osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

5. Cel grupowej informacji zawodowej:

Zaznajomienie uczestników z formami pomocowymi w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

***

 

 

1. Nazwa i zakres grupowej informacji zawodowej: "Formy pomocy świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym w zakresie opracowania Indywidualnych Planów Działania "

 

 

Zakres tematyczny spotkania grupowego dotyczy następujących zagadnień:

 

 • form aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych,
 • zasad opracowywania Indywidualnego Planu Działania wspierającego osoby bezrobotne i poszukujące pracy w uzyskaniu zatrudnienia lub samozatrudnienia,
 • wymogów i potrzeb lokalnego rynku pracy

 

2. Czas trwania: spotkanie jednodniowe (2 godz.).

 

3. Sposób realizacji: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca indywidualna uczestników.

 

4. Wymagania wstępne dla uczestników grupowej informacji zawodowej: osoby pozostające nieprzerwanie w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy przez okres co najmniej 180 dni od daty rejestracji, w szczególności:

 • bezrobotni do 25 roku życia

 • bezrobotni powyżej 50 roku życia

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

 • bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

 

5. Cel grupowej informacji zawodowej:

Zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania oraz omówienie roli IPD w procesie poszukiwania zatrudnienia.

 

 

 

***

 

 

1. Nazwa i zakres grupowej informacji zawodowej: "Pracuj na własny rachunek - procedura rejestracji własnej firmy w Polsce "

 

 

Zakres tematyczny spotkania grupowego dotyczy następujących zagadnień:

 • procedura rejestracji firmy (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, US, ZUS, GUS),
 • obowiązki przyszłego przedsiębiorcy wynikające z podpisania umowy o dofinansowanie działalności gospodarczej ze środków publicznych,

 

2. Czas trwania: spotkanie jednodniowe (2 godz.).

 

3. Sposób realizacji: wykład z prezentacją multimedialną.

 

4. Wymagania wstępne dla uczestników grupowej informacji zawodowej: osoby bezrobotne, które złożyły wniosek o przyznanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej

 

5. Cel grupowej informacji zawodowej:

Przygotowanie uczestników spotkania do rejestracji własnej firmy.

Forma aktywizacji dodana przez: Jakub Solata (2012-09-20 12:58:28) , zredagowana przez: Jakub Solata (2013-01-02 10:03:39)
Data publikacji : 2012-09-20

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.katowice.pl/aktualnosc/31/grupowa-informacja-zawodowa