Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

Sieć EURES we Francji organizuje Europejski Dzień Pracy on-line pod nazwą "New destinations for French skills"

Czytaj aktualność: Europejskie Dni Pracy

Informujemy, że nieobecności na stażu spowodowane koniecznością opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 w związku ze strajkiem nauczycieli mogą zostać uznane za nieobecności  usprawiedliwione, jednak za ten okres nie będzie przysługiwało stypendium.

Czytaj aktualność: Ważna informacja dla osób odbywających staż!

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór dla osób bezrobotnych do udziału w projekcie pn. „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” -  Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj aktualność: „Aktywność popłaca – aktywizacja zawodowa osób 30+” -  Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach (IV)” Działanie 7.2 RPO WSL, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie - Działanie 7.2 RPO WSL
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji