Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

Czytaj aktualność: Informacje dot. projektu e-akta

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej)  w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Katowice (IV)” Poddziałanie 1.1.1 PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj aktualność: Nabór wniosków o dofinansowanie Poddziałanie 1.1.1 PO WER

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach pilnie poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska Opiekunów w Schroniskach dla Osób bezdomnych.

Czytaj aktualność: Praca dla Opiekunów w Schroniskach dla Osób bezdomnych

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców  w ramach przyznanego limitu  na rok 2019.  

Czytaj aktualność: Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z KFS w dniach 4-5 luty 2019 r.
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji